ในวันคล้ายวันเกิดของฉัน จึงขอเชิญร่วมระทุน เพื่อช่วยเหลือให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

Update posted by Kenneth Miller On Aug 23, 2021

Just donated $33 USD - Happy Birthday

Add a Comment

photo

dol noppadol

Backed with $1.00 On Aug 17, 2021

Add a Comment

photo

Kenneth Miller

Campaign Owner

flag koh Sirey, th

Send a message

photo

Kathy Coulson

Board member

Send a message

photo

Kenneth Miller

Since Aug 13, 2021

photo

Kenneth Miller

Since Aug 13, 2021

Create support campaign

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on