Muzikos albumas “Praminti” – Music album “Praminti”

Fundraising campaign by Karolina Mint
  • €1,032.00
    Donated So Far
Raised offline: €2,138.00
Total: €3,170.00

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

ENG below. Love you guys!:D

Ateis laikas, bus ir vaikas. O kūrinys tai ne vaikas? Menininkui - dar ir koks! Manau, kad atėjo laikas pirmajam albumui. Ne tik manau, bet dabar laikas atrodo palankiausias iš visų buvusių iki šiol. Kodėl? Nuo ko net pradėti!..

- Paskutinieji metai buvo ypatingai pilni kūrybinio augimo pačiais įvairiausiais aspektais - nuo naujai atrastų technikų, gimusių dainų, iki nuostabių naujų pažinčių, kurios leis šiam albumui tapti nerealiai kokybišku ir muzikaliai išmyluotu:)
- Vėlgi, paskutinieji metai - buvo tokie svarbūs mano formavimuisi kaip kuriančiam žmogui. Supratau, kad nenoriu marinti kūrybos viduje, nereikia apsimesti, kad to nėra, ir bandyti pamiršti - gal praeis... Ne. Tai marina pačią sielą, na o vulkanai taip paprastai neužmiega. Išsiveržia, suburbuliavus kiekvienai progai.
- Prisikaupė labai daug labai gražaus grožio jūsų ir mūsų sieloms ir ausims - kaip norisi suteikti tam sparnus:) Dainos subrendo, ir yra pasiruošusios įgauti formą (sportuoti, taip sakant. :)
- Jaučiu, kad dabar tai atlaikysiu. Įvairiom prasmėm. Dvasine, tapatybės reikalų, kūrybinių ir emocinių pareikalavimų, pasiryžimo ir t.t. atžvilgiais. Noriu dovanoti tai, kas viduje sudėta ir padovanota man pačiai - ir kad Lietuvoje tokių precendentų daugėtų.

Mūsų komandoj bus nerealūs muzikantai ir prodiuseriai - grįžus iš Berklio muzikos koledžo JAV taškysimės su Jonu Gliaudeliu ir Domu Žeromsku, taip pat stygas galanda ir kiti nagingi muzikos rykliukai:) (jų visai daug, tad galiu papasakot asmeniškai:)

Jeigu Jums patinka mano kūryba ir norite šito taip pat smarkiai kaip ir aš, ir mes, reikia Jūsų pagalbos:) Šis tikslas net labai pasiekiamas, su kiekviena, nors is nedidele parama. KUO GREIČIAU SURINKSIM, TUO GREIČIAU TURĖSIM REZULTATĄ!:)

MŪSŲ TIKSLAS - 3500 EU (muzikantų ir prodiuserių atlyginimai, studijų nuoma, fiziniai CD, ir galiausiai, koncertai). Tam, kad būtų įvydykti minimalūs uždaviniai ir pradėjus motoras neužgestų, turime pasiekti bent 2000 EU.

Kiekvienas lašas prisideda prie didesnio tikslo:) Ačiū kiekvienam!

Norintiems aukoti tiesiai į sąskaitą - LT647300010117162100 KAROLINA KIERAITĖ

KURKIME DAINAS LIETUVAI!!:)) Na ir visam pasauliui, aišku, negi gaila. :)

*Su smalsučiais galiu asmeniškai pasidalinti detaliu biudžeto planu ir visu kūrybiniu planu.
** Prisidėjusieji, be abejo, gaus albumo kopiją - elektroniniu arba fiziniu pavidalu (CD arba USB). AČIŪ JUMS, kurie tikite, kad kokybiškas menas yra svarbu:)
***Visa surinkta parama bus naudojama įrašų gaminimo ir išleidimo išlaidoms padengti.



49480896_1594212323320153_r.jpeg

HELLO FRIENDS!
Welcome to my first music album fundraiser! Crazyness/awesomeness/nuttyness, isn't it??

We have a saying in Lithuanian, when the right time comes, a child comes. Aren't our creations - like children?? For an artist - they are! :D And i think it's finally a time for one! I not only think that, but i believe that this present time is the best time for such endeavor. Why, you might ask? Well, where to begin!

- The last couple years have been especially full of creative growth in the most various aspects - starting with newfound creating techniques, new songs, going till new glorious connections, by whose help the songs are going to be born in quality and ripe with love!
- Again, the last years - have been so important and formative to me as a creative. I understood that i don't want to let the creative inside of me die, that i don't need to pretend it's not there, or try to forget, hoping it will go away.. No, it makes the soul whither. And anyways, the volcanoes don't simply die out just that easily. They erupt, with every bubbling occasion!
- There is so much beauty for your souls and ears waiting to be released - it's waiting to fly! The songs are ripe, mature, and are ready to get into shape (exercising is good for many things).
- I feel, that finally i can handle this. In various ways. Regards spiritual, identity, creative, emotional and perseverance demands-wise. I want to give what's been given to me - and i hope that there will be more precedents of this in Lithuania

There is beautiful bunch of amazing musicians and producers in our team, coming home (LT) soon from Berklee music college in the US - Jonas Gliaudelis & Domas Žeromskas, also there are some absolutely wonderful musicians, sharpening their bows and nails as well:)!


If you like what i'm creating and have a desire to see this come to life as much as me, as we do, we need Your help!:) This goal is totally reachable with each gift, even if small. Drops make up the ocean! AND THE SOONER WE HAVE THE FUNDS, THE SOONER WE WILL HAVE A RESULT READY!

OUR GOAL is 3500 EU (salaries of musicians and producers, studio rent, physical CDs, and finally, concerts). In order to meet the minimum targets and get the engine going we'd need to reach at least 2000 EU.

Every drop contributes to a bigger goal :) Thanks to everyone!

For those who want to donate directly to the account - LT647300010117162100 KAROLINA KIERAITĖ

LET'S CREATE SONGS FOR LITHUANIA! AND THE WORLD! :D (the songs will be both in LT and ENG).

*I can share a budget plan and overall album plan with any curious cats who ask.
** My supporters will surely receive an electronic or a physical copy of an album (CD or USB). THANK YOU ALL, who want to join the endeavor of bringing more quality to my recordings and who believe it is important and powerful to make music! Let's do this together!
*** All funds are going to be used to cover the costs of recording and releasing the album.