Movement Gym

Fundraising campaign by Ivor Lalic
 • €140.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show less

Poštovani podržavatelji,

Dopustite mi da s vama podijelim svoju viziju i strast za stvaranjem utočišta pokreta u našem voljenom gradu Puli, Hrvatska.

Moje ime je Ivory, i godinama sam njegovao san o uspostavljanju gimnastičke dvorane i prostora za pokret gdje pojedinci svih dobnih skupina mogu otključati svoju kreativnost i prigrliti slobodu izražavanja kroz pokret. Odrastajući, težio sam takvom prostoru kako bih istraživao umjetnost parkoura i slobodnog trčanja, disciplina koje su tada bile relativno nepoznate u našoj zajednici. Dok su se moji prijatelji i ja radovali snalaženju među preprekama i izazivanju gravitacije, shvatio sam duboki utjecaj koje takve aktivnosti imaju na naš osjećaj sebe i našu percepciju svijeta oko nas.

Danas, dok promatram generaciju djece kod nas koje iskuse parkour i slobodno trčanje samo kroz filmske prikaze, podsjećam se važnosti pružanja stvarnih prilika da se bave ovim disciplinama u sigurnom i podržavajućem okruženju. Tužno mi je vidjeti kako društveni ograničenja ograničavaju prirodnu sklonost pojedinaca da se slobodno kreću i autentično izražavaju. Dok naše kulturno nasljeđe blijedi u zaborav, osjećam se prisiljenim pokrenuti promjene.

Moj dječački san o uspostavljanju prostora gdje se ljudi mogu okupiti, igrati i trenirati zajedno pretvorio se u opipljiv cilj. Zaputio sam se na put izgradnje vlastite dvorane, ali trebam vašu pomoć da ovu viziju pretvorim u stvarnost.

Podupirući moj poduhvat, doprinosite ostvarenju mjesta gdje ljudi svih dobnih skupina mogu naučiti sigurno se kretati, suočiti se s vlastitim strahovima i ostvariti veze s drugima na putu do osobne slobode. Iako su financijske prepreke postavile izazove na mom putu, moja odlučnost ostaje neokrnjena. Posvećen sam osiguravanju da svaki pojedinac, bez obzira na svoje okolnosti, ima pristup transformacijskoj moći pokreta.

Parkour, slobodno trčanje, umjetnost pokreta - nazovite to kako želite. Konačno, to predstavlja vrhunac slobode u svojem najčišćem obliku. Naša djeca zaslužuju priliku istražiti granice kretanja i postupno ih rušiti.

Šaljem vam najdublju zahvalnost svakome od vas za vašu podršku. Zajedno, utiremo put budućnosti u kojoj pokret nije samo fizička aktivnost, već katalizator osobnog rasta i društvene promjene.

S najtoplijim pozdravima,

Ivor L.Dear Supporters,

Allow me to share with you my vision and passion for creating a haven of movement in our beloved town of Pula, Croatia.

My name is Ivory, and for years, I've harbored a dream of establishing a gymnastic and movement gym where individuals of all ages can unlock their creativity and embrace the freedom of expression through movement. Growing up, I yearned for such a space to explore the art of parkour and freerunning, disciplines that were relatively unknown in our community at the time. While my friends and I found joy in navigating obstacles and defying gravity, I realized the profound impact such activities had on our sense of self and our perception of the world around us.

Today, as I witness a generation of children experiencing parkour and freerunning solely through cinematic portrayals, I am reminded of the importance of providing them with tangible opportunities to engage with these disciplines in a safe and supportive environment. It saddens me to see societal constraints limit the natural inclination of individuals to move freely and express themselves authentically. As our cultural heritage fades into obscurity, I am compelled to initiate change.

My childhood dream of establishing a space where individuals can gather, play, and train together has evolved into a tangible goal. I have embarked on the journey of building my own gym, but I require your assistance to bring this vision to fruition.

By supporting my endeavor, you are contributing to the realization of a place where people of all ages can learn to move safely, confront their fears, and forge connections with others on their journey to personal liberation. While financial obstacles have presented challenges along the way, my determination remains unwavering. I am committed to ensuring that every individual, regardless of their circumstances, has access to the transformative power of movement.

Parkour, freerunning, the art of movement - call it what you will. Ultimately, it represents the epitome of freedom in its purest form. Our children deserve the opportunity to explore the boundaries of movement and dismantle them one step at a time.

I extend my deepest gratitude to each and every one of you for your support. Together, let us pave the way for a future where movement is not just a physical activity but a catalyst for personal growth and societal change.

With warmest regards,

Ivory L.
Rewards

Friend

Friend in our gym and free membership for 5 months

1 year Member

You will get special membership card

Lifetime member

You Are our lifetime member!

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Mar 25, 2024
€100.00
 • Vedran Sugar
 • Donated on Mar 16, 2024
 • Good luck buddy!! See you in a month!

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 12, 2024
 • sretno!

€15.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

4 donors
 • Anonymous
 • Donated on Mar 25, 2024
€100.00
 • Vedran Sugar
 • Donated on Mar 16, 2024
 • Good luck buddy!! See you in a month!

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 12, 2024
 • sretno!

€15.00

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€140.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook