Donation for young astronomers

  • €0.00
    raised of €8,000.00 goal
0% Funded
0 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

HRVATSKI:

Astronomsko astronautičko društvo Zadar osnovano je 1980. godine radi promicanja astronomije, astronautike i srodnih znanosti te razvijanje i unapređivanje amaterskog rada na području astronomije, astronautike, srodnih znanosti i pratećih tehničkih disciplina na području Zadarske županije. Društvo trenutno broji članstvo od 20 djece školskog uzrasta. Djeca redovito sudjeluju na natjecanjima iz astronomije i raketnog modelarstva, a na kojim natjecanjima su maleni modelari već niz godina među najboljima u državi i regiji. Oprema društva s kojom mališani rade stara je od 20 do 40 godina stoga je potrebno obnoviti istu kao i radni prostor u kojem imaju radionice, a sve kako bismo im omogućili bolje uvjete za razvijanje obrazovanja iz astronomije i stjecanja vještina iz modelarstva. Sredstva bi se uložila u nabavu prijeko potrebnog teleskopa s popratnom potrebnom opremom, kao i u modelarske alate. Sam teleskop sa popratnom opremom i alati za modelarstvo za djecu dođu oko 5.000,00 eura, a što djeca nisu u mogućnosti skupiti sama stoga Vas ovim putem pozivamo da malim iznosima donacije mi odrasli omogućimo djeci obrazovanje, kreativnost i stvaralaštvo u tehničkoj kulturi.


ENGLSKI:

The Zadar Astronomical Astronautical Society was founded in 1980. to promote astronomy, astronautics and related sciences and to develop and promote amateur work in the field of astronomy, astronautics, related sciences and related technical disciplines in the Zadar County. The society currently has a membership of 20 school-age children. Children regularly participate in competitions in astronomy and rocket modeling, and in which competitions little modellers have been among the best in the country and the region for many years. The equipment of the association is from 20 to 40 years old, so it is necessary to renovate the same as the workspace in which children have workshops, all in order to provide them with better conditions for developing astronomy education and modeling skills. The funds will be invested in the purchase of a much-needed telescope with the necessary equipment, as well as in modeling tools. The telescope itself with accompanying equipment and modeling tools for children come to around 5.000,00 euros, which children are not able to collect on their own, so we invite you adults to provide children with education, creativity and creativity in technical culture.

Fundraising Team

  • Black Orchid
  •  
  • Social media manager
  • Astro Zadar
  •  
  • Campaign owner

No updates for this campaign just yet

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€0.00
raised of €8,000.00 goal
0% Funded
0 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities