Little School of Earth

 • €8,636.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less
Το Μικρό Σχολειό της Γης

Επισκέψιμο Οικολογικό Αγρόκτημα Αναγεννητικής Γεωργίας και “Κοινωνικής και Θεραπευτικής Κηπουρικής”.

(scroll down for English)
Μικρό Σχολειό της Γης

Η αρμονία και η γενναιοδωρία είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά τα οποία μας χαρίζει απλόχερα κάθε μέρα που περνά η Γη μας, το μοναδικό και αναντικατάστατο σπίτι μας.

Όλοι εμείς στο «Μικρό Σχολειό της Γης» έχουμε ένα όραμα και έναν σκοπό ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης προς αυτή. Μαζί μόνο μπορούμε να ολοκληρώσουμε ένα αγρόκτημα που όμοιο του δε θα έχετε γνωρίσει. Ένα αγρόκτημα που με ισορροπία και σεβασμό προς τη φύση, θα λειτουργεί ως παραγωγικό σύστημα συνύπαρξης και θα επιστρέψει πίσω σε όλους μας πολλαπλά οφέλη. Το όραμα μας αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς εσάς, τους συνοδοιπόρους και φίλους μας σε αυτό το εγχείρημα.
Μοναδικό αλλά και για όλους!

Αυτό που κάνει «Το Μικρό Σχολειό της Γής» μοναδικό είναι ότι βρίσκεται εκεί για όλους. Δεν αποτελεί άλλη μια προσπάθεια για λίγους και συγκεκριμένους. Στόχος μας άτομα όλων των ηλικιών να μας επισκεφτούν, να μας γνωρίσουν, να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τις μαγικές διαδικασίες του πλανήτη μας ως παράδειγμα Αγροτικής Οικολογίας. Έπειτα θα μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε άλλους.


Πρόσκληση για υλοποίηση της Χρυσής βράβευσης

Το 2021, Το μικρό Σχολείο της Γης απέσπασε το Χρυσό Βραβείο Σχεδιασμού σε Ελλάδα και Κύπρο, στο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής Τοπίου “Landscape Awards 2021” και αυτό μας γέμισε με χαρά και περηφάνεια. Αυτό όμως που πραγματικά θα αποτελέσει μοναδική διάκριση και καταξίωση για όλους εμάς θα είναι να σας έχουμε δίπλα μας σε αυτό το εγχείρημα και σε αυτή την πρόκληση-πρόσκληση υλοποίησης του βραβευμένου σχεδίου μας, που το αποτύπωμα του και τα οφέλη του θα περάσουν από γενιά σε γενιά.

Θεραπευτικός κήπος

Ο σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των πόλεων έχουν ανάγκη αποφόρτισης, αναζωογόνησης και “θεραπείας” από τη σκληρή και με τρελές ταχύτητες καθημερινότητα. Έτσι εμείς έχουμε σχεδιάσει το αγρόκτημα μας, ώστε να λειτουργεί ως «Θεραπευτικός κήπος» όπου εφαρμόζουμε προγράμματα «Κοινωνικής και Θεραπευτικής Κηπουρικής», που αφορούν τον “στρεσαρισμένο άνθρωπο” της καθημερινότητας, αλλά και άτομα και ομάδες, ενήλικους και ανήλικους, που μπορούν να ωφεληθούν, τόσο στην αναβάθμιση της λειτουργικής ποιότητας ζωής τους, όσο και στην ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων (κοινωνικοποίηση, συνεργασία, συσχετισμός με άλλους, ομαδικότητα, χαρά), αλλά και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Τι λέτε μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί;


Τι χρειάζεται να γίνει άμεσα

Για να μπορέσουμε να “ανοίξουμε” τη δράση μας με ασφάλεια στην κοινωνία και στα σχολεία προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, παιδικούς σταθμούς και ειδικές ομάδες και δομές ανηλίκων και ενηλίκων, χρειάζεται να κατασκευαστούν δύο πολύ μικρά κτίρια φυσικής δόμησης με τους ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους τους, όπου θα πραγματοποιούνται τα σεμινάρια και τα «θεραπευτικά» προγράμματα για ενήλικους και τα εκπαιδευτικά για τα παιδιά, αλλά και θα αποτελούν ένα λειτουργικό παράδειγμα φυσικής βιοκλιματικής δόμησης και οικολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Λεπτομέρειες, για τα "Κτίρια και την ανάλυση του κόστους κατασκευής", επισκεφθείτε το blog μας!


g
The Little School of Earth

Open to visit Eco Farm of Regenerative Agriculture and "Social and Therapeutic Horticulture".


Little school of earth

Harmony and generosity are just some of the gifts that earth gives us openhandedly every day; this unique and irreplaceable home of ours.

All of us in the "Little School of the earth" have a vision and a purpose as a minimum token of our gratitude and love for her. Only together can we complete a farm like no other. A farm that rests on the basic principles of balance and respect for earth; a farm that will function as a productive system of coexistence and will give back to all of us numerous benefits. Our vision cannot be completed without you, our companions and friends in this endeavor.Unique but for everyone!

What makes "The Little School of the Earth" unique is the fact that it is there for everyone. It is not just another venture for the fortunate few. Our goal is for the people of all ages to visit us, to get to know us, and to see with their own eyes the magical processes of our planet through their involvement with the Agricultural Ecology. Then, they will be able to pass on this knowledge and experience to others.


Invitation for implementation of the Golden Award

In 2021, the "Little School of the earth" won the Gold Design Award in Greece and Cyprus, in the “Landscape Architecture Awards 2021”, and this filled us with joy and pride. However, what will really be a unique distinction and recognition for all of us, is to have you by our side on this project, and in this challenge/invitation to implement this award-winning plan; a plan whose imprint and benefits will hopefully be passed down from generation to generation.


Horticultural Therapy Garden

Modern-day man and especially people who live in big cities, often feel the need to “release some steam”, to get “recharged” and "healed", away from the hard and crazy rhythms of everyday life.

Therefore we have designed our farm to function as a “Horticultural Therapy Garden” where we apply Programs of “Social and Therapeutic Horticulture” that concerns a variety of people like the "stressed person" of everyday life and individuals and groups, adults and children, who can benefit both by improving their functional quality of life and by developing their professional and soft skills (socialization, cooperation, correlation with others, etc.). What do you say we do it together?


What needs to be done first

In order for us to be able to "run" our program safely for our visitors, the schools, the kindergartens and all the special groups of minors and adults that will come to our farm, we need to build two very small buildings with two semi-outdoor and outdoor areas, where our seminars, “Therapeutic” and educational programs will take place that will also function as an example of natural bioclimatic construction, as well as a paradigm of ecological management of natural resources.

You can read details about the "Buildings and the construction costs analysis", to our blog!


Privileges & Gifts for your contribution (Perks)


10 Euro

• Official thank you that will be posted on our blog, facebook, instagram, in Greek and English

20-50 Euro

• “Manual for the no dig Home Garden without pesticides and fertilizers resilient to the climate change” e-book, Author Michalis Maniadakis, in Greek and in English.

51-99 Euro

• “ Food forest: The eco Orchard” A three hours video from a seminar in “the little school of earth”, Instructor Michalis Maniadakis in Greek

100 Euro

• Mixed basket with vegetables, fruits, seasonal herbs and eggs. It concerns our friends in Heraklion

150 Euro

• 2 Mixed baskets with vegetables, fruits, seasonal herbs and eggs. It concerns our friends in Heraklion

151-200 Euro

• Participation in a 3-hour seminar where our basic technique will be taught: "Layered Recomposition". It concerns everyone and the English speakers

200 - 250 Euro

• Accommodation for one (1) night on the farm (on stage or in one of the buildings, if completed!) Or Small garden design service up to 50sq.m .. Concerns all English speakers

251 - 300 Euro

• Design service "Layered Recomposition" for a vegetable garden in a house, up to 50sq.m .. Concerns all English speakers

301 - 500 Euro

• Participation in a program "Beneficial Horticulture". Duration one (1) week. Individual or participation in a group of up to 10 people. It concerns everyone and the English speakers

501 - 700 Euro

• Participation in a "Therapeutic horticulture" program. Duration one (1) week. Individual or participation in a group of up to 10 people. It concerns everyone and the English speakers

701 - 800 Euro

• Participation in a cycle of five (5) 3-hour seminars "the small scale farmer". It concerns everyone and English speakers

801 - 3000 Euro

• Design and construction of a garden up to 200 sq.m. for residents within the Municipality of Heraklion, Crete and the suburbs, the construction supervision is an extra gift. The cost of labor, materials and tools is not included

3001 - 5000 Euro

• Regenerative Farm design service up to 3 acres. It concerns everyone and English speakers

5001 - 15000 Euro

• Regenerative Farm design service up to 10 acres. It concerns everyone and English speakers

15000 - 25000 Euro

• Group of 10 people in a program "Beneficial Horticulture" Duration one (1) week. It concerns all groups and English speakers

15000 - 25000 Euro

• Group of 10 people in a "Therapeutic Horticulture" program. Duration one (1) week. It concerns all groups and English speakers

Άλλα βίντεο & άρθρα σχετικά με εμάς / Other video & posts about us

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6LsGlhEYsMg

https://www.youtube.com/watch?v=miRHrICDY6

https://www.youtube.com/watch?v=KW1F0H4Qbvo


Facebook

https://www.facebook.com/onvideo.chania/videos/426993857470717

https://www.facebook.com/PERIKLISVASIL/posts/34141


Fundraising Team

Regenerative Agriculture, Permaculture, Floriculturist, Social & Therapeutic Horticulture

Regenerative Agriculture, Permaculture, Floriculturist, Social & Therapeutic Horticulture

 • Stelios Barbounakis
 •  
 • Graphic Designer
 • Maria Kapnistou
 •  
 • Cofounder Design and Pedagogical Consultanting

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Nov 12, 2022
Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Sep 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Aug 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

144 donors
 • Anonymous
 • Donated on Nov 12, 2022
Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Sep 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Aug 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Jul 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Jun 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on May 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Apr 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
 • Artemis Grigoiriou
 • Donated on Apr 12, 2022
Amount Hidden
 • Iliana Margariti
 • Donated on Apr 02, 2022
€20.00
 • Konstantinos Kioses
 • Donated on Mar 22, 2022
 • Recurring Donation!
 • Καλή επιτυχία ξάδερφε! Ελπίζω την επόμενη φορά που έρθω να τα έχεις κάνει όλα.

Amount Hidden
Show more donors

Followers

47 followers
Ζoe Moskofoglou
Aikaterini Giannadaki
Ellina CHRISTODOULARI
Eleni Simou
Μιχάλης Βαρδάκης
IOANNIS GRYLLIS
Chris Doulgeris
Nicole Ganzert
Kostas M Koutrakis
Show more Followers
€8,636.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook