Let’s give hope to people with malignant diseases during CORONAVIRUS

Fundraising campaign by Natasa Popovic
 • €271.00
  raised of €5,000.00 goal goal
5% Funded
21 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

**PRIJEVOD NA HRVATSKI MOŽETE NAĆI DOLJE**

Due to the pandemic of the coronavirus, the entire world has stopped, and so has our humanitarian work to raise funds for people with malignant diseases. Circumstances are difficult for healthy people. It becomes even more difficult for the sick people.

So far, we have collected donations at humanitarian stands at shopping malls and public areas to provide financial assistance and support to sick, socially disadvantaged people. With the cessation of our activities, many of our beneficiaries found themselves in an even more difficult situation, without financial support, and staff were reduced in pay, and the work of members and volunteers at humanitarian stands was suspended.

WHO STARTED THE CAMPAIGN

Circles, Center for Education, Counseling and Humanitarian Work was founded in 2011. (www.krugovi.hr) Since 2012, through humanitarian work, we have been helping people, with malignant diseases especially children, and socially disadvantaged families and other socially disadvantaged groups in improving their quality of life and progress. Through the activities we carried out "A kuna is enough", the Donation Center and the Support Program for the people with malignant diseases, we have so far raised HRK 1,647,131,000 and passed it on to the beneficiaries. In this way more than 487 families were assisted and 2610 free consultations were held.

THE AIM OF THE CAMPAIGN

By making a donation, donors will be able to continue funding for the treatment of people with malignant diseases who are also socially endangered during the two months of the campaign and to continue the work of the Center for the people with malignant diseases.

WHAT WE WILL SPEND THE DONATIONS ON

The funds we give to people are mainly for travel to therapies, paying for gas if the user travels to another city, for various supplements, improved nutrition, vitamins, essentials for life like food, medication and treatment in Croatia or another country, for psychological support and therapeutic work.

HOW WE WILL FIND THOSE IN NEED

We are in contact with existing users of our association who are already waiting for help because they are in difficult situations in life, and we are in contact with related associations to assist anyone who seeks help. Due to the current circumstances that further complicate the situation, we want to continue to assist them in this way. The database of the Center at this moment contains 10 most vulnerable users. The work of a dozen members of the association who have been raising funds in shopping centers and public areas has also been suspended.


Let us be in solidarity with the most affected groups of society, share information and contribute as much as we can. It doesn't matter the amount of the donation, just that it's from the heart.

Help specifically. Help from the heart. Help as you help the person you love and don't want to lose.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALIGNO OBOLJELI ZA VRIJEME KORONAVIRUSA - DAJMO IM ŠANSU

Zbog pandemije koronavirusa stao je čitav svijet, pa tako i naše humanitarno djelovanje prikupljanja sredstava za maligno oboljele osobe. Okolnosti su teške i za zdrave ljude. Bolesnima padaju još teže.
Do sada smo sakupljali donacije na humanitarnim štandovima u trgovačkim centrima i na javnim površinama kako bismo pružili financijsku pomoć i podršku oboljelim, socijalno ugroženim osobama. Prestankom naših aktivnosti, mnogi naši oboljeli korisnici našli su se u još težoj situaciji, bez financijske podrške, a djelatnicima je smanjena plaća, rad članova i volontera na humanitarnim štandovima je obustavljen.

TKO SU POKRETAČI KAMPANJE

Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje udruga je osnovana 2011. godine. ( www.krugovi.hr )

Još od 2012. kroz humanitarno djelovanje pomažemo maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama u poboljšanju kvalitete života i napredovanja.

Kroz aktivnosti koje smo provodili „I kuna je dovoljna“, Donacijski centar i Program podrške za maligno oboljele prikupili smo 1.647,131,000 kn do sada I proslijedili ih korisnicima. Na taj način pomognuto je više od 487 obitelji, te održano 2610 besplatnih savjetovanja.

CILJ KAMPANJE

Uplatom donacije na žiro račun donatori će omogućiti nastavak financiranja liječenja maligno oboljelima koji su ujedno i socijalno ugroženi kroz dva mjeseca trajanja kampanje te nastavak rada Centra s maligno oboljelima.

NA ŠTO ĆEMO TROŠITI DONACIJE

Sredstva koja uplaćujemo ljudima su uglavnom za putovanje na terapije, plaćanje benzina ako korisnik putuje u drugi grad, za raznorazne suplemente, poboljšanu prehranu, vitamine, osnovne namirnice za život poput hrane, na lijekove i liječenje u RH ili nekog drugoj zemlji, za psihološku podršku i terapijski rad na sebi.

KAKO ĆEMO PRONAĆI POTREBITE

U kontaktu smo s postojećim korisnicima naše udruge koji već čekaju pomoć jer su u teškim životnim situacijama, te je u kontaktu sa srodnim udrugama kako bi se pomoglo svakome tko zatraži pomoć. Zbog trenutnih okolnosti koji dodatno otežavaju situaciju, želimo im, na ovaj način i dalje pomagati. U bazi Centra trenutno se nalazi minimalno 10 najugroženijih korisnika koji čekaju na pomoć, te 2 osobe uključene u rad s maligno oboljelima koji je obustavljen. Obustavljen je i rad desetak članova udruge koji su sakupljali sredstva u trgovačkim centrima i na javnim površinama.


Budimo solidarni s najpogođenijim skupinama društva, dijelimo informaciju i doprinesimo koliko možemo. Nije važan iznos donacije, samo da je od srca.

Pomozite konkretno. Pomozite od srca. Pomozite kao da pomažete osobi koju volite i koju ne želite izgubiti.


Fundraising Team

 • Svjetlana Banozic
 •  
 • Coordinator of humanitarian work
 • Ramona Rafajec
 •  
 • Campaign Supervisor
 • Kristina Stankovic
 •  
 • Campaign Assistant

Donors

 • Mario Busljeta
 • Donated on Apr 29, 2020
€1.00
 • Lidija Smolenicki
 • Donated on Apr 24, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 20, 2020
Amount Hidden
May 08

Rotor - o kampanji/about the campaign

Update posted by Natasa Popovic at 04:36 pm

See update
0
May 08

Mreža TV - o kampanji/about the campaign

Update posted by Natasa Popovic at 04:34 pm

See update
0
Apr 21

Praćenje kampanje / Updates of a campaign

Update posted by Ramona Rafajec at 12:44 pm

https://www.facebook.com/events/657271591772802/?active_tab=discussion

See update
0
Apr 21

Maligno oboljeli posebno su ranjiva skupina društva. / The malignant people are a particularly vulnerable group of society

Update posted by Ramona Rafajec at 12:43 pm

See update
0
Apr 21

Budimo solidarni s onima kojima je najteže. / Let's be in solidarity with those who have the hardest time

Update posted by Ramona Rafajec at 12:36 pm

See update
0
Apr 21

Nije bitan iznos, važno je da je od srca. / It doesn't matter the amount, it's important that it's from the heart. 💙

Update posted by Ramona Rafajec at 12:34 pm

I kuna je dovoljna za pomoć onima u potrebi! Nije bitan iznos, važno je da je od srca. 💙Please, if you can, support the campaign - donate and share the information about the campaign.

See update
0

Donors & Comments

21 donors
 • Mario Busljeta
 • Donated on Apr 29, 2020
€1.00
 • Lidija Smolenicki
 • Donated on Apr 24, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 20, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 19, 2020
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 15, 2020
Amount Hidden
 • João Galinha
 • Donated on Apr 15, 2020
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 15, 2020
Amount Hidden
 • Magdalena Vukas
 • Donated on Apr 15, 2020
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 12, 2020
€20.00
 • Jasminka Fuchs
 • Donated on Apr 12, 2020
€10.00
Show more donors

Followers

3 followers
Vesna Pleša
Antonija Pleša
Ramona Rafajec
€271.00
raised of €5,000.00 goal
5% Funded
21 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities