โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ และโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้อพยพที่อาศัยอยู่ตามชายแดนพม่า โดย Alan Speer

Fundraising campaign by Richard Alan Speer
 • ฿18,943
  raised of ฿200,000.00 goal goal
9% Funded
23 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ (KPIS) กรุงเทพฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้อพยพตามชายแดนพม่าโดยการระดมเงินทุนช่วยเหลือแก่ โรงเรียนมินตูวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

โครงการชายแดนพม่า (Burma Border Projects หรือ BBP) เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งอุทิศตนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา และดูแลด้านจิตสังคมแก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า โดยจุดประสงค์ของเราคือการจัดหาห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งในอดีตนักเรียนของโรงเรียนมินตูวันเป็นเด็กลี้ภัยที่อพยพออกจากประเทศพม่า โปรดพิจารณาช่วยเหลือ และร่วมบริจาคเงินให้แก่เด็กๆเหล่านี้ พวกเขาเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาหาความรู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆท่าน

Organizer

Grade seven initiative to work with staff and students of the Keerapat International School to support children of Myanmar refugees.

Grade seven initiative to work with staff and students of the Keerapat International School to support children of Myanmar refugees.

Donors

 • Carol Knott
 • Donated on Feb 27, 2020
฿500.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 21, 2020
฿1000.00
 • Morrie & Lorraine Hosford
 • Donated on Feb 14, 2020
฿1000.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

23 donors
 • Carol Knott
 • Donated on Feb 27, 2020
฿500.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 21, 2020
฿1000.00
 • Morrie & Lorraine Hosford
 • Donated on Feb 14, 2020
฿1000.00
฿1000.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 11, 2020
 • Thanks for being truly global citizens and trying to make a difference in the world. I'm very proud of you!

Amount Hidden
 • Matthew Merritt
 • Donated on Feb 11, 2020
฿1000.00
 • Hart Murphy
 • Donated on Feb 08, 2020
฿1500.00
 • Michelle
 • Donated on Feb 08, 2020
฿2000.00
 • Elaine&Richard Gosman
 • Donated on Feb 07, 2020
฿1000.00
฿500.00
Show more donors

Followers

3 followers
Arthur Packer
Jeffery Pugh
Miranda Garritsen

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to 'โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ และโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้อพยพที่อาศัยอยู่ตามชายแดนพม่า โดย Alan Speer'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to 'โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ และโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้อพยพที่อาศัยอยู่ตามชายแดนพม่า โดย Alan Speer'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
฿18,943
raised of ฿200,000.00 goal
9% Funded
23 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities