Keep Screenshot Alive

Fundraising campaign by PAYAM RAZI
 • Kc63,544
  raised of Kc300,000.00 goal goal
21% Funded
29 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

For English Scroll down.

O Screenshotu :

Příběh Screenshotu začal v září roku 2019. Při svém uvedení byl popsán jako promítací místnost, kde nejen oceníte sérii kurátorských filmových programů v jednom z nejkrásnějších a nejhistoričtějších pražských podzemí, ale Screenshot vám nabízí i mnohem více.

Screenshot, který vytvořil a založil Payam Razi, absolvent režie FAMU a bez jakýchkoliv vazeb na finanční instituce, zahájil svou misi promítáním programu 50 mistrovských děl české kinematografie, po němž následovaly výstavy, hudební akce a filmové festivaly. Screenshot také hostil tisíce hostů ve svých barech a nabídl jim jedinečné filmové menu.

Proč tato kampaň?

Pouhých šest měsíců po jejím zrodu, se silnou vírou v její slogan „Pojďte pro film, zůstaňte pro komunitu“, se na obrazovce promítlo přes 70 filmů, zúčastnily se a zorganizovaly 3 filmové festivaly a uspořádalo se mnoho koncertů a večírků.

A právě když tento mladý sen úspěšně šplhal po žebříku směrem ke své slibné budoucnosti, pandemie otřásla světem a opustila Screenshot bez své komunity.

Nemohli jsme získat vládní podporu, protože Screenshot byl nově založený projekt a vzhledem k nedostatku finančních zdrojů ve světě nejistoty byla naše mise zastavena krátce poté, co jsme tuto cestu zahájili.

Ale nezastavili jsme se tam. S nadějí, že přijdou lepší dny, jsme začali obnovovat a předělávat náš prostor, zlepšovat naše návrhy a připravovat se na den, kdy můžeme pokračovat v tom, co jsme začali.

Můžete nám pomoci se vrátit!

Nyní, když se náš svět pomalu vrací k nám a protože všichni toužíme obnovit způsob života, který nám dlouho chyběl, je Screenshot více než připraven se vrátit. Ale vzhledem k současné finanční situaci a bez vaší podpory a darů to bohužel není možné!

A proto jsme zahájili tuto kampaň!

Váš laskavý dar dá tomuto novému prostoru nový život a zvedne ho, dokud se znovu nepostaví na nohy. Umožní nám to zaplatit nájem na několik krátkých měsíců, přivést zpět naše filmové programy, vybavit naše místo potřebnými položkami a hlavně znovu shromáždit náš personál.

Jinými slovy, vaše podpora nám jednoduše pomůže udržet Screenshot naživu.

English

About Screenshot :

Screenshot's story began in September 2019. At its opening, it was described as a screening room, where you not only appreciate a series of curated film programs in one of the most beautiful and historical undergrounds of Prague, but Screenshot offers you much more.

Created and founded by Payam Razi, a directing graduate from FAMU and without any ties to financial institutions, Screenshot started its mission by screening a program of 50 masterpieces of Czech cinema, followed by exhibitions, music events, and film festivals. Screenshot also hosted thousands of guests at its bars, offering them a unique cinematic menu.

Why this campaign?

In just six months after its birth, with a strong belief in its slogan "Come for the movie, Stay for the community" Screenshot screened over 70 films, participated in and organized 3 film festivals, and held many concerts and parties.

And just as this young dream was successfully climbing the ladder toward its promising future, the pandemic shook the world and left Screenshot without its community.

Unable to receive governmental support as Screenshot was a newly founded establishment and due to the lack of financial resources in a world of uncertainty, our mission was put to a halt shortly after we began this journey.

But we didn't stop there. With the hope of better days to come, we began to renew and remodel our space, improve our designs, and prepared ourselves for the day that we can continue what we started.

You can help us come back!

Now, as our world is slowly returning to us and as we all are eager to restore the way of life we have missed for a long time, Screenshot is more than ready to be back. But sadly, due to its current financial situation and without your support and donations, it is unable to do so!

And that is why we have started this campaign!

Your kind donation will give this fresh space a new life and lift it up until it stands on its feet again. It will allow us to pay our rent for a few short months, bring back our film programs, equip our venue with the necessary items and most importantly gather our staff again.

In other words, your support will simply help us to Keep Screenshot Alive.

Rewards

Serving you up to 5 cocktails for free 3 Free screening tickets

4 Backers

Private Screening for 25 guests (Movie of your choice)

1 Backers

Private Screening for 25 guests (Movie of your choice) hosting your event for one night free of Charge

0 Backers

Organizer

 • PAYAM RAZI
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Sep 26, 2021
Kc1400.00
 • Lydia Aparicio
 • Donated on Sep 26, 2021
 • Show must go on!

Kc5000.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 10, 2021
Amount Hidden
Sep 07

New Rewards

Update posted by PAYAM RAZI at 11:56 am

Friends and Family,We are overwhelmed with the love and support you have shown for Screenshot's fundraising campaign and our community in the past 20 days. Now, with 24 days to go, we are more than excited to share the new rewards for your donation that will KEEP SCREENSHOT ALIVE and. . . . .

See update
0
Aug 23

You are AMAZING!

Update posted by PAYAM RAZI at 07:31 am

We have reached 11% in just 4 days! You are just amazing! The week ahead will be an important step in getting closer to our goal. There will be more announcements regarding the rewards and updates as you share your kindness and support for the space we all love with

See update
0

Donors & Comments

29 donors
 • Anonymous
 • Donated on Sep 26, 2021
Kc1400.00
 • Lydia Aparicio
 • Donated on Sep 26, 2021
 • Show must go on!

Kc5000.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 10, 2021
Amount Hidden
 • Michal Cimala
 • Donated on Sep 10, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Sep 09, 2021
Kc6000.00
 • KD Manwar
 • Donated on Sep 07, 2021
 • This is one of the best places on earth. Give until it hurts! Your reward will be priceless memories to come.

Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Sep 07, 2021
 • Cool t-shirts! 😍

Kc1000.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 02, 2021
Kc500.00
 • Dean Oakford
 • Donated on Sep 01, 2021
 • Lovely bar

Kc3000.00
 • Dean Oakford
 • Donated on Sep 01, 2021
 • Amazing bar , amazing owner, we need bars like this in Prague to stay open

Kc3000.00
Show more donors

Followers

7 followers
KD Manwar
Sergey Kalistratov
Filip Smečka
Denise Ajiri
Felix Adorno
Hannah Kaviani
Kc63,544
raised of Kc300,000.00 goal
21% Funded
29 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities