Finally, something – Completely Different – from everything seen so far!

 • €18.00
  raised of €100,000.00 goal goal
0% Funded
1 Donors
Raised offline: €82,318.00
Total: €82,336.00

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Infinitus AC Foundation
"Founded to serve others."
-----------------------------------

NAPOMENA:
1. Hrvatski prijevod naveden je ispod ovog teksta na engleskom.
2. Video također ima titlove na Hrvatskom jeziku. Na samom videu kliknite na Subtitle i izaberite Croatian.
-------------------------------
ENGLISH LANGUAGE

Dear friends, and those who will soon become our friends,

Everything has been said in the video above, so I will try to keep this campaign summary as short as possible.

At the far beginning, before you dive deep into this extraordinary story, I want to thank each of you who took the time to look at this fundraiser campaign, watch the video, and discover why this project is indeed so extraordinary, unique, and completely different from any other business and humanitarian projects.

For those of you who know me, or have no clue who I really am, but still have empathy and love in your heart, this whole story is not important, is it?
You have already decided will you make a donation or not.

Having in mind that you already came so far, and watched the video, I’m sure that you want to help me, and all the other people involved in this project.

So please, don’t wait, push that orange DONATE NOW button, and help us with your donation.

Every amount counts. So please, help us, and show us your support that way.

Even 18 EUR will make a change and bring us one more backer who believes in me, us, and this amazing project.

Thank you for that support and donation, from the bottom of my heart.

Now, we can continue. :) I will share few essential pieces of information about the campaign and the project, while everything else has been said in the video.

This project, through Infinitus AC Foundation, pulls together pure luxury and humanitarian work in the same sentence and in perfect harmony. The project that puts an equally important emphasis on EVERY living being involved!

Starting from all our donors, through all our employees & business partners with all their families, to our customers and future members of our club, then complete strangers that will just follow us and follow our work through social media platforms, and last but not least, all the people in need, abandoned animals and our beautiful nature.

For the first time (in the business history, I can say), one corporation will be completely focused on people (their needs, improving their quality of life, their happiness), not the money. Every person involved will feel many benefits by working or cooperating with us, using our services, following us, or just being somehow part of our lives.

Can you imagine that nowadays, when so many things are already discovered, when so many different businesses have been improved, upgraded, or significantly changed,...we still can,…not just upgrade our business…we can make it - Completely Different?

While many charity organizations or individuals depend on charitable donors and their goodwill, empathy, or kind hearts, I finally managed to prepare this huge and indeed (in so many segments) unique project in the way that we, as a foundation/corporation, will be able to help those in need and to do so continuously, every month - 100% from our own resources.

And that is exactly what I was intensively preparing for the past few years of my life.

As a detail-oriented person, blessed by God with an extraordinary vision, big empathy and love in my heart, and a huge unexplainable wish to do something significant while I’m still alive, and leave something valuable in legacy to my kids and the rest of the society, I wanted to be one-and-only, not just one-of-many.

True happiness, unconditional love, and selfless help toward every living being are some of the main pillars of our core business values, and my guiding line with this project.

So now, my dear people, I need your help.

Instead of continuing my search for a perfect investor, I have decided to use this Coronavirus situation to find the time to focus finally and completely on the project for the past six months to finish all the small things and important final steps to be able to bring this project to life and start with it as soon as possible.

Thank you all from deep of my heart, who found the time in your daily schedule to read this whole campaign summary and watch the whole video and hear the story behind it.

Attached to this fundraising campaign page, you can find more details about the project and me personally. For any additional information, please do not hesitate to contact me directly.

We will keep you updated regularly through our social media channels like Facebook, Youtube, Instagram, and others. Find us under the name - Supra Infinitus Holding.

For all your suggestions, comments, and support, you can already contact us via email: [email protected].

Thank you all in advance one more time from deep within my heart and soul.

Much love and may dear God bless all of you and your families!

With love, respect and gratitude,

Allen

---------------------------------
HRVATSKI PRIJEVOD

Dragi prijatelji i oni koji će nam to uskoro postati,

Sve je rečeno u gornjem videu, pa ću nastojati da ovaj sažetak kampanje bude što kraći.

Na samom početku, prije nego što zaronite duboko u ovu izvanrednu priču, želim zahvaliti pojedinačno svima koji ste odvojili vrijeme da pročitate i pogledate video ove kampanje i otkrijete zašto je ovaj projekt doista tako izvanredan, jedinstven i potpuno drugačiji od bilo kojeg drugog business-a i humanitarnog projekta.

Za one od vas koji me poznajete ili nemate pojma tko sam zapravo, ali još uvijek imate empatiju i ljubav u vašem srcu, cijela ova priča nije važna, zar ne? Već ste odlučili hoćete li donirati Vaš novac, ili ne.

Imajući na umu da ste već došli do ovdje i pogledali video, siguran sam da želite pomoći meni, ali i svim ostalim ljudima koji su uključeni u ovaj projekt.

Stoga, nemojte čekati, kliknite na narančasti DONATION NOW okvir i pomozite nam svojom donacijom.

Svaki iznos je važan. Stoga, molim vas, pomozite nam i pokažite nam svoju podršku na taj način.

Čak će i 18 EUR (oko 140 kn) napraviti promjenu i donijeti nam još jednog pojedinca koji vjeruje u mene, nas i u ovaj nevjerojatan projekt. Zahvaljujem na podršci i donaciji iz dubine svoga od srca.

Sada možemo nastaviti. :) Podijeliti ću nekoliko bitnih podataka o kampanji i projektu, dok je sve ostalo već rečeno u videu.

Ovaj projekt, kroz Infinitus AC Fondaciju, spaja čisti luksuz i humanitarni rad u istu rečenicu i u savršen sklad.

Projekt koji SVAKOM živom biću daje jednak veliki značaj!

Počevši od svih naših donatora, preko svih naših zaposlenika i poslovnih partnera sa svim njihovim obiteljima, pa sve do naših kupaca i budućih članova našeg kluba, zatim potpuno nepoznatih ljudi koji će nas i naš rad pratiti putem društvenih mreža, i na kraju, ne manje važno, svim ljudima koji trebaju našu pomoć, napuštenim životinjama i prekrasnoj prirodi.

Po prvi puta (u poslovnoj povijesti, mogu reći), jedna će korporacija biti potpuno usmjerena na ljude (njihove potrebe, njihovu bolju kvalitetu života, njihovu sreću), a ne na novac. SVAKA OSOBA osjetit će brojne koristi radeći ili surađujući s nama, koristeći naše usluge, prateći nas putem društvenih mreža, ili jednostavno sudjelujući na drugi način u našem životu.

Možete li zamisliti da u današnje vrijeme, kad je već toliko stvari otkriveno, kada je toliko različitih poduzeća unaprijeđeno, nadograđeno ili značajno promijenjeno, ... i dalje možemo, ... ne samo unparijediti svoje poslovanje ... možemo ga učiniti - potpuno drugačijim ?

Dok mnoge humanitarne organizacije ili pojedinci ovise o donatorima i njihovoj dobroj volji, empatiji, blagom srcu, napokon sam uspio pripremiti ovaj veliki i zaista (u toliko segmenata) jedinstveni projekt na način da ćemo mi, kao fondacija/korporacija, bit u mogućnosti pomoći potrebitima i činiti to kontinuirano, svakog mjeseca - 100% iz vlastitih sredstava.

I upravo je to ono što sam intenzivno pripremao posljednjih par godina svog života.

Kao osoba orijentirana na detalje, blagoslovljen od Boga izvanrednom vizijom, velikom empatijom i ljubavlju u srcu, ogromnom neobjašnjivom željom da učinim nešto značajno, dok sam još uvijek živ, te ostavim nešto vrijedno u nasljeđe svojoj djeci i ostataku društva, želio sam biti jedan-i-jedini, ne samo još jedan-od-mnogih.

Istinska sreća, bezuvjetna ljubav i nesebična pomoć prema svakom živom biću neke su od glavnih stupova naših temeljnih poslovnih vrijednosti i moja nit vodilja ovog projekta.

Sada, dragi moji prijatelji, trebam Vašu pomoć.

Umjesto da nastavim potragu za savršenim investitorom, odlučio sam iskoristiti ovu situaciju s Coronavirusom i pronaći vremena da se konačno i potpuno usredotočim na projekt u posljednjih šest mjeseci kako bih dovršio sve sitnice i važne posljednje korake, a sve kako bih mogao ovaj projekt oživjeti i započeti s njim što je prije moguće.

Hvala Vam svima iz dubine mojeg srca, koji su pronašli vremena u svome dnevnom rasporedu da bi pročitali ovaj cijeli sažetak kampanje i pogledali video u cijelosti, te čuti moju osobnu priču iza njega.

U privitku ove kampanje možete pronaći više detalja o projektu i meni osobno. Za dodatne informacije, slobodno me direktno kontaktirajte.

Redovito ćemo vas ažurirati putem naših društvenih mreža kao što su Facebook, Youtube, Instagram i drugi.

Pronađite nas pod imenom - Supra Infinitus Holding.

Za sve Vaše prijedloge, komentare i podršku već sad nas možete kontaktirati putem e-pošte: [email protected].

Unaprijed hvala još jednom iz dubine mojeg srca i duše.

Želim Vam puno ljubavi i neka dragi Bog blagoslovi sve vas i vaše obitelji!

Sa ljubavlju, poštovanjem i zahvalnošću,
Allen

Rewards

Your full name on Head Office wall, PDF Thank You Certificate

Your full name on Head Office wall, PRINTED Thank You Certificate, Infinitus PEN

Your full name on Head Office wall, PRINTED Thank You Certificate, Infinitus PEN, Infinitus Key Chain

Your full name with Personal message, PRINTED Thank You Certificate, Infinitus PEN, Infinitus Key Chain, Infinitus CUP

Your full name with Personal message, PRINTED Thank You Certificate, Infinitus PEN, Infinitus Key Chain, Infinitus CUP, Infinitus T-Shirt

Your full name with Personal message, PRINTED Thank You Certificate, Infinitus PEN, Infinitus Key Chain, Infinitus CUP, Infinitus T-Shirt, Canvas with Infinitus Logo Signed, Head Office Tour, and Surprise

Your full name with Personal message, FRAMED Thank You Certificate, Infinitus PEN, Infinitus Key Chain, Infinitus CUP, Infinitus T-Shirt, Canvas with Infinitus Logo Signed, Head Office Tour, 5 percent Discount Card (Platinum range), and Surprise

Your full name with Personal message, FRAMED Thank You Certificate, Infinitus PEN, Infinitus Key Chain, Infinitus CUP, Infinitus HOODIE, Canvas with Infinitus Logo Signed, Head Office Tour, 5 percent Discount Card (Platinum range), Dubai 3 Days Vacation, and surprise

All from the EUR8888 donation amount, with the difference in Canvas with SIH Logo Signed, 10 percent Discount Card, Dubai 7 Days Vacation, Lunch with Founder, Luxury Infinitus Product

Fundraising Team

 • Allen Cutvarich
 •  
 • Campaign Owner
 •  
 • Zug, CH

Entrepreneur, Father, Son, Friend,...human being.

Entrepreneur, Father, Son, Friend,...human being.

 • Ben Holden
 •  
 • Beneficiary on behalf of the organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Mar 18, 2021
 • Good luck! ✌🏼

€18.00
Nov 01

Campaign is successfully closed - Thank you for all your support!

Update posted by Allen Cutvarich at 08:36 am

Dear friends and all the people with open hearts and minds,First of all, I'm sending you one huuuge - THANK YOU!I want to inform you that thanks to you, our project is moving forward. Slowly than expected but surely and our first project is starting now.For all additional information, our

See update
0
Apr 20

Our first month is behind us!

Update posted by Allen Cutvarich at 02:45 pm

Dear friends, our dear supporters, and donors,One whole month has passed.I just want to thank all of you who helped me until now, showed me your trust and faith in the realization ofthis amazing project.Thank you for all your support and kind words through all your messages, crazy calls, emails,. . . . .

See update
0
Mar 22

Thank you message and small update

Update posted by Allen Cutvarich at 11:10 am

Dear friends, thank you for all your positive comments that I have received from you over the past few days, through PMs on different social media. Thank you also for all your calls, and thank you for your positive calls to my parents as well. I'm so happy that this. . . . .

See update
0

Donors & Comments

1 donors
 • Anonymous
 • Donated on Mar 18, 2021
 • Good luck! ✌🏼

€18.00

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to 'Finally, something – Completely Different – from everything seen so far!'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to 'Finally, something – Completely Different – from everything seen so far!'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
€18.00
raised of €100,000.00 goal
0% Funded
1 Donors
Raised offline: €82,318.00
Total: €82,336.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook