Helping Albino children and disabled children

Fundraising campaign by Martina Strahija
 • €1,221.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Helping Albino children and disabled children in completing dormitories

st. Francis of Assisi is a school for disabled and albino children in the Arusha city area, Tanzania

MOTIVATION:

The School of St. Francis of Assisi in Arusha city area - Tanzania, is elementary in order to equally accept children with disabilities and a refuge for albino children. The principal and founder of the school are sister Mary Benedicta, who has the qualifications of a specialist teacher for the disabled. Teaching staff also have appropriate pedagogical education for the special teaching of children with physical and mental disabilities (blind, deaf, without body parts).

After Sr. Mary Benedicta finished school in Canada and saw firsthand the poverty and conditions in which children with special needs and albino children live without educational opportunities, she decided to provide children with a “safe and better environment” so they could grow up and learn in a safe environment. This idea of a “safe environment” has grown into a school/home/shelter/orphanage that has been operating in the Arusha city area for 20 years.

AN ISSUE:

The organization currently has 350 children aged 2-15, and the building they use for sleeping is too small for all children - 4-5 children sleep on one bed, and equipping a new dormitory is unfortunately expensive. The existing dormitories are unsustainable in size for 350 children. That is why, 3 years ago, they decided to build a new one, which unfortunately they never finished due to lack of material resources.

In the school of St. Francis, Albino's children are present in very large numbers. 80 of them. Even as children, they are separated from their families because they are endangered. Parents fear for their lives because their body parts are in demand (the environment cripples them and sells body parts in the belief that they are amulets), so if the family wants to protect them they have to give them up. They even do it in secret because they do not want them in their own villages, but condemn them and want to mutilate them. They bring trouble and shame. Such are the beliefs...

Albino children rarely go outside the school walls. Only for a special occasion and with the permission of the state. When they grow up, they still live in fear. I can't move freely everywhere. They are not adults with a sense of freedom, and most of them may not even acquire that feeling. Regardless of everything, they are in the school of St. Francis is safe, enjoys his little paradise, and carelessly washes the dishes. They sing, play, go to school and help each other.

Because we are rich. We have the freedom to move, go out, do what we love, travel, hang out with friends, achieve something. And most important of all, we have the freedom to be with our family.

SOLUTION:

In order to finish what has been started and provide children with sleeping space, USD 20,000 is needed to be invested in the completion of the building (introduction of electricity, water in the toilets, children's beds with mattresses, closets). In the event that this amount is exceeded, the surplus will be used to help Albino children, purchase school supplies and long-term financial investments in the school.

Therefore, if you are able and willing, please support children with special needs who are rejected by their families, because I think no one should be denied something as basic as family, the right to safe life and education - because, we are all under the same skin and we all feel the same pain.

Why this place? School of St. Francis? Because it's all in one. School, orphanage, shelter, rescue of albino children. Children with and without needs. Blind, deaf-mute, handicapped, unloved, rejected, without body parts, life-threatening, and children without any defects ... all together in one place ...

Together.

In a place where one carries the other. A place where they lead each other. Each other's eyes ... each other's ears ... where it doesn't matter what your abilities are. Do you have a body part or not ... can you speak, can you see ... where it doesn't matter what you look like ...

All that matters is that you exist - you - just the way you are ... because here they only look with the heart.

Because only the heart can see well! The way it is often very difficult for me and you, and so simple and so easy for them. That's why this place.

Thank you or Asante Sana as they say here,

Martina on behalf of the school of St. Francis of Assisi


_____________________________________________________________________________

Pomoć albino djeci i djeci s invaliditetom u dovršavanju spavaonica

sv. Franjo Asiški je škola za djecu s invaliditetom i albino djecu u području grada Arusha, Tanzanija

MOTIVACIJA:

Škola svetog Franje Asiškog osnovna je kako bi podjednako prihvaćala djecu s invaliditetom i utočište albino djeci. Ravnateljica i osnivačica škole je s. Maria Benedicta, koja ima kvalifikacije učiteljice specijalistice za hendikepirane osobe. Nastavno osoblje također ima odgovarajuće pedagoško obrazovanje za posebno podučavanje djece s tjelesnim i mentalnim smetnjama (slijepi, gluhi, bez dijelova tijela).
Nakon što je s. Maria Benedicta završila školovanje u Kanadi i na svoje oči vidjela siromaštvo i uvjete u kojima djeca s posebnim potrebama i albino djeca žive bez mogućnosti obrazovanja, odlučila je osigurati djeci “sigurnu i bolju okolinu“ kako bi mogla odrastati i učiti u sigurnom okruženju. Ta ideja o “sigurnoj okolini” izrasla je u školu/dom/utočište/sirotište koja djeluje 20 godina na području grada Arushe.

PROBLEM:


Organizacija trenutno broji 350 djece od 2-15 godina, a zgrada koju koriste za spavanje je premala za svu djecu – 4-5 djece spava na jednom krevetu, a opremanje nove spavaonice je nažalost skupo. Postojeće spavaonice su veličinom neodržive za 350 djece. Zato su, prije 3 godine odlučili izgraditi novu, koju nažalost nikad nisu završili zbog nedostatka materijalnih sredstava.

U školi sv. Franje, Albino djeca su prisutna u jako velikom broju. Njih 80. Još kao mali odvojeni su od svojih obitelji jer su ugroženi. Roditelji se boje za njihove živote jer su njihovi dijelovi tijela traženi (okolina ih osakaćuje i prodaju dijelove tijela u uvjerenju da su amajlije), pa ako ih obitelj želi zaštiti moraju ih se odreći. To čak rade u tajnosti jer njih ni u vlastitim selima ne žele nego osuđuju i žele osakatiti. Oni donose nevolje i sramotu. Takvog su uvjerenja....
Albino djeca rijetko izlaze izvan školskih zidina. Samo za neku posebnu priliku i to uz dozvolu države. Kad odrastu, još uvijek žive u strahu. Ne mogu se svagdje slobodno kretati. Nisu odrasli s osjećajem slobode, a većina njih možda taj osjećaj neće ni steći. Bez obzira na sve, oni su u školi sv. Franje sigurni, uživaju u svom malom raju i bezbrižno peru suđe. Pjevaju, igraju se, školuju se i pomažu jedni drugima.
Jer mi smo bogati. Imamo slobodu da se krećemo, izlazimo, bavimo s onim što volino, putujemo, družimo se s prijateljima, da postignemo nešto. A najvažnije od svega, imamo slobodu biti sa svojom obitelji.

RJEŠENJE:


Kako bi završili započeto i osigurali djeci prostor za spavanje, potrebno je 20000 USD koji će se uložiti u dovršavanje zgrade (uvođenje struje, vode u sanitarne čvorove, kreveti za djecu s madracima, ormari). U slučaju da se navedena svota premaši, višak će se iskoristiti za pomoć Albino djeci, kupnju školskog materijala i dugoročna financijska ulaganja u školu.

Stoga, ako ste u mogućnosti i voljni, molimo vas da podržite djecu s posebnim potrebama koja su odbačena od svojih obitelji, jer mislim da nitko ne bi trebao bit uskraćen nečega tako osnovnog kao što je obitelj, pravo na siguran život i obrazovanje – jer, svi smo mi pod kožom isti i svi osjećamo istu bol.

Zašto baš ovo mjesto? Škola sv. Franje? Zato što je sve u jednom. Škola, sirotište, utočište, spasilište albino djece. Djeca s potrebama i bez njih. Slijepa, gluhonijema, hedndikepirana, neljubljena, odbačena, bez dijelova tijela, životno ugrožena i djeca bez ikakvih nedostataka... svi skupa na jednom mjestu...
Zajedno. Na mjestu gdje jedni nose druge. Mjesto gdje jedni vode druge. Jedni su drugima oči... jedni su drugima uši.. gdje nije bitno kakve su ti sposobnosti. Imaš li dio tijela ili ne... znaš li govoriti, možeš li vidjeti... gdje nije bitno kako izgledaš... Bitno je samo da postojiš - ti - upravo takav kakav jesi... jer ovdje gledaju samo srcem.
Jer, samo se srcem dobro vidi!
Onako kako meni i tebi često jako teško ide, a njima tako jednostavno i tako lako.
Eto, zato ovo mjesto.

Hvala Vam ili Asante sana kako ovdje kažu,

Martina u ime škole sv. Franje


https://www.vecernji.hr/vijesti/njihov-zivot-je-cisti-strah-jer-ih-ponekad-prodaju-i-clanovi-obitelji-1492541

https://regionalni.com/martina-strahija-tanzanija-je-dom-najrazlicitijih-kultura-te-najljepsih-pogleda-i-dusa/

https://www.youtube.com/watch?v=eoYHWxNFgms&ab_channel=CENTARZAODGOJIOBRAZOVANJE%C4%8CAKOVEC

http://centar-odgojiobrazovanje-ck.skole.hr/?news_hk=1&news_id=846&mshow=290

https://www.mnovine.hr/medimurje/drustvo/video-i-foto-inspirativna-africka-prica-martine-strahije-iz-novog-sela-rok/

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-57740129

https://emedjimurje.net.hr/vijesti/drustvo/3651421/foto-martina-strahija-iz-novog-sela-rok-volontirala-u-africi-moja-uloga-je-tamo-bila-uciti-i-promatrati-ne-suditi/

https://www.youtube.com/watch?v=dW5NA7xU2-w&ab_channel=DijanaPasaric

https://www.youtube.com/watch?v=OZbCJ98UU5M&t=9s&ab_channel=StudioMaRRtinez


Organizer

 • Martina Strahija
 •  
 • Campaign Owner

Fotografkinja, sanjarica, volim čokoladu, sunce i osmijeh. Dolazim iz Hrvatske, Europe. Svaki slobodni trenutak provodim volontirajući u Africi.

Fotografkinja, sanjarica, volim čokoladu, sunce i osmijeh. Dolazim iz Hrvatske, Europe. Svaki slobodni trenutak provodim volontirajući u Africi.

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jun 02, 2022
€50.00
 • ivica bister
 • Donated on Mar 22, 2022
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 07, 2022
 • Svaka čast Martina, skidam kapu za sve što radiš za tu djecu. Trebali bi više gledati onog pored sebe, pogotovo ako mu možemo pomoći na bilo koji način.

Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

26 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jun 02, 2022
€50.00
 • ivica bister
 • Donated on Mar 22, 2022
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 07, 2022
 • Svaka čast Martina, skidam kapu za sve što radiš za tu djecu. Trebali bi više gledati onog pored sebe, pogotovo ako mu možemo pomoći na bilo koji način.

Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Feb 27, 2022
€100.00
 • Radmila Farkas
 • Donated on Feb 12, 2022
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 07, 2022
Amount Hidden
€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 04, 2022
Amount Hidden
 • Darko Zver
 • Donated on Feb 01, 2022
€100.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 30, 2022
€50.00
Show more donors

Followers

17 followers
Marino Bobetic
Sabine Omeragic
Lea Trojnar Mustak
Lana Lukic
Simona Horvat Tomasic
Kristina Premuš
Alen Sabol
Nikolina Preksavec
L K
Martina Vadlja
Show more Followers

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to 'Helping Albino children and disabled children'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to 'Helping Albino children and disabled children'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
€1,221.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook