Helping Kuya Benjamin Pantin Abdon Jr

No updates available
photo

Bagong Sanlibutang Salin (nwt) Apocalipsis 21:3,4 3Pagkatapos, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi: “Tingnan mo! Ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan, at maninirahan siyang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya. At ang Diyos mismo ay sasakanila. 4At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila, at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na.”

Anonymous

Backed On Nov 16, 2019 Amount Hidden

photo

Anonymous

Backed with ₱1000.00 On Nov 15, 2019

photo

Anonymous

Backed with ₱2000.00 On Nov 12, 2019

photo

Get well soon po. God bless.

Anonymous

Backed On Nov 12, 2019 Amount Hidden

photo

Anonymous

Backed with ₱600.00 On Nov 12, 2019

Add a Comment

photo

Joanna Abdon

Campaign Owner

Send a message

photo

Joanna Abdon

Coowner

flag Tacloban, ph

Send a message

photo

Kitty Parco

Since Nov 12, 2019

photo

Rose Marx

Since Nov 12, 2019

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of ₱25?

Share on