Help to fund Christoph’s Cancer Treatment

 • AU$400.00
  raised of AU$13,000.00 goal goal
3% Funded
4 Donors
Raised offline: AU$500.00
Total: AU$900.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

I am raising money to help to fund cancer treatment for my brother and here is his story...

My name is Christoph Dziegielewski I am 57 years old and currently living in a small town in Poland called Dobre Miasto with two sons and a wife Anna, who is very devoted to me despite anemia for more than a month she is on medical leave. My Teodor is my younger son (7 years) attends school, while his older son (9 years old) attends class 2, achieving very good academic results despite the Asperger's Syndrome. This disorder requires individual care in school and participation in sensory integration exercises. In addition, both boys walk twice a week - for a fee - to the swimming pool and 2 times for karate training, which greatly improves their mobility coordination.

In 2006 my cancer was diagnosed on the palate. Removed - along with half of the jaw on the left - by a team of excellent surgeons. Since then, I used a prosthesis (ophthalmologist) to cover the opening created after surgery. Every 2-3 years, I have been controlling the computer tomography of the head to be surprised by the metastasis. The study of 2015 was badly read by the "specialist", although - as it turned out later in 2017 - already there were visible metastases cancer. When I started work in Norway in September 2016 I did not suspect anything wrong.

Taking a vacation in July this year I visited a dentist's office and then the doctor noticed the thickening on the palate which disturbed him, so he instructed me to visit a jaw surgery clinic. The test of the sample taken there (clipping) left no doubt that I have a tumor renewal. Computed tomography showed the extent of spread of diseased tissue and it turned out that I was waiting for a deep penetrating operation of the face with simultaneous reconstruction of the removed tissues during this procedure as well as those removed in 2006. To save an eye that I would have lost as a result of a standard procedure, a titanium skeleton was made before the operation, which is the basis for reconstructed tissues. The treatment, performed by the Bromirska team - Malyszko, lasted 10 hours and was a success. However, the extent of metastases of diseased tissues, despite their maximum removal (risk of damage to the optic nerve), did not guarantee that all were eliminated. In addition, X-ray examination revealed a lung metastasis that required surgical intervention. To stop the development and metastasis of the diseased cells, I was advised to undergo radiotherapy suggesting that this is the only solution in my situation. Immediately I went to a radiology clinic where I learned from Dr Marzena Strzelecka that before I got radiation I had to perform: magnetic resonance of the head, chest CT and ultrasound (that is the next dose of irradiation of tumor cells in a short time). In addition, I was informed by your doctor about possible side effects of radiation therapy.

For me, the most important thing was that, as a result of exposure, I would lose sight in my left eye and my right eye could be damaged. It was like a verdict. From my sister, whose husband died last year for cancer, (despite being subjected to radiation therapy), I learned of an alternative cancer treatment that involves cleansing the body of toxins and heavy metals and then by intravenous vitamin infusion, destroying diseased cells.

This type of Therapy is expensive, but noninvasive and offers a greater guarantee of complete cure than chemotherapy or radiotherapy. Currently, I am following a cleansing treatment consisting of taking 3 doses of IV infusion consisting of EDTA and ozone (chelation). The next step is to stop the growth of cancer cells and I am already after taking 4 infusions of DMSO and amigdaline.

Efficacy is obtained after ingestion of 37 infusions.

I already had 7 infusions which I funded through my personal account and I am now looking for help to fund my remaining 30 infusions.

One infusion costs AUD $430.

All hope in the good and generous hearts of people who are not indifferent to other people's misfortunes.


POLISH TRANSLATION

Moja historia

Nazywam sie Krzystof Dziegielewski i mieszkam obecnie w Dobrym Miescie wraz z dwoma synami i żoną, która bardzo się dla mnie poświęca pomimo stwierdzonej anemii (od ponad miesiąca przebywa w związku z tym na zwolnieniu lekarskim). Młodszy syn Teodor (7 lat) is starszy syn (9 lat) Konstanty uczęszcza do 2 klasy, osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, pomimo stwierdzonego Zespołu Aspergera. Schorzenie to wymaga indywidualnej opieki w szkole oraz uczestniczenia w ćwiczeniach wspomagających integrację sensoryczną.

W 2006 roku zdiagnozowano u mnie nowotwór na podniebieniu. Usunięty został - wraz z połową szczęki z lewej strony - przez zespół doskonałych chirurgów. Od tamtej pory używałem protezy (opturator) zasłaniającej otwór powstały po operacji. Co 2-3 lata robiłem kontrolnie tomografię komputerową głowy, aby nie być zaskoczony przerzutem. Badanie z 2015 r. zostało źle odczytane przez „specjalistę”, chociaż - jak się później okazało w 2017 r. - już wtedy były widoczne przerzuty nowotworu.

Kiedy we wrześniu 2016 roku podjąłem pracę w Norwegii niczego złego nie podejrzewałem. Korzystając z urlopu w lipcu tego roku odwiedziłem gabinet stomatologiczny i wówczas lekarz zwrócił uwagę na zgrubienie na podniebieniu co go zaniepokoiło, więc polecił mi wizytę w poradni chirurgii szczękowej. Wynik badania pobranej tam próbki (wycinek) nie pozostawiał wątpliwości, że mam odnowienie nowotworu. Tomografia komputerowa pokazała zakres rozprzestrzenienia się chorych tkanek i okazało się , że czeka mnie operacja głęboko penetrująca okolice twarzoczaszki z jednoczesną rekonstrukcją usuniętych tkanek podczas tego zabiegu jak również tych usuniętych w 2006 roku.

Aby uratować oko, które straciłbym w wyniku standardowego zabiegu, wykonano przed operacją szkielet tytanowy, stanowiący bazę dla rekonstruowanych tkanek. Zabieg, wykonywany przez zespół Dr Bromirskiej – Małyszko, trwał 10 godzin i zakończył się sukcesem. Jednak rozległość przerzutu chorych tkanek, pomimo ich maksymalnego usunięcia (zagrożenie uszkodzenia nerwów wzrokowych) nie dawała gwarancji, że wszystkie zostały wyeliminowane. Ponadto prześwietlenie przed operacją, ujawniło przerzut na płuca, który wymaga interwencji chirurgicznej.

Aby zatrzymać rozwój i przerzuty chorych komórek, zalecono mi poddanie się radioterapii sugerując, że jest to jedyne rozwiązanie w mojej sytuacji. Niezwłocznie udałem się ze skierowaniem do poradni radiologicznej, gdzie dowiedziałem się od dr Marzeny Strzeleckiej, że zanim dojdzie do radioterapii muszę wykonać: rezonans magnetyczny głowy, tomografię komputerową klatki piersiowej i USG (czyli kolejna dawka napromieniowania komórek nowotworowych w krótkim czasie).

Ponadto zostałem poinformowany przez Panią doktor o ewentualnych skutkach ubocznych radioterapii. Dla mnie najważniejsza była informacja, że w wyniku naświetlania stracę widzenie w lewym oku a prawe może zostać uszkodzone. To było jak wyrok.

Od siostry, której mąż zmarł w ubiegłym roku na nowotwór, (pomimo poddania się radioterapii) dowiedziałem się o alternatywnej metodzie walki z nowotworem, polegającej na oczyszczeniu organizmu z toksyn i metali ciężkich a następnie poprzez dożylne wlewy witaminowe, zniszczenie chorych komórek. Terapia jest droga, ale bezinwazyjna i dająca większą gwarancję na całkowite wyleczenie, niż chemioterapia czy radioterapia. Obecnie jestem po terapii oczyszczającej, polegającej na przyjęciu 3 dawek wlewów dożylnych złożonych z EDTA i ozonu (chelatacja). Dalszym etapem jest powstrzymanie rozwoju komórek nowotworowych i jestem już po przyjęciu 4 wlewów z DMSO i amigdaliny.

Skuteczność osiąga się po przyjęciu 37 wlewów. Jeden wlew kosztuje AUD $430.

Ja juz jestem po siedmiu wlewach i teraz szukam pomocy w fundacji 30 wlewow.

Ze względu na to, że bezwzględnie należy utrzymać wysoki poziom amigdaliny we krwi w czasie kuracji, zalecane jest wykonywanie wlewów nie rzadziej jak co 2 dni. Tak właśnie robię, chociaż idealnie byłoby przyjmować wlewy codziennie. W mojej sytuacji finansowej jest to niemożliwe ponieważ nie dysponuję wystarczającymi środkami finansowymi i obecnie skupiam się na pożyczaniu pieniędzy od rodziny i znajomych ale wkrótce nie będę mógł liczyć na nikogo.

Cała nadzieja w dobrych i szczodrych sercach ludzi, którym nie jest obojętne cudze nieszczęście.

Organizer

 • Alina Zbrojkiewicz
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Alina Zbrojkiewicz
 • Posted On Nov 13, 2017
 • Thank you so much Evan, Kasia Sarah and Joanna. Your generosity will directly benefit my brother and allow him to receive another infusion. If you ever need me to help with a cause of your own, please let me return the favour. Again, thanks so much for your kindness and all you’ve done for my brother. Ala

 • Evan Linwood
 • Donated on Nov 12, 2017
AU$50.00
AU$50.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

4 donors
 • Alina Zbrojkiewicz
 • Posted On Nov 13, 2017
 • Thank you so much Evan, Kasia Sarah and Joanna. Your generosity will directly benefit my brother and allow him to receive another infusion. If you ever need me to help with a cause of your own, please let me return the favour. Again, thanks so much for your kindness and all you’ve done for my brother. Ala

 • Evan Linwood
 • Donated on Nov 12, 2017
AU$50.00
AU$50.00
 • Sarah Crawford
 • Donated on Nov 10, 2017
AU$100.00
 • Joanna Wojtalik
 • Donated on Nov 10, 2017
 • 💕 Awesome effort for running this campaign Ala. What a beautiful thing you are doing for such an amazing cause x x x

AU$200.00

Followers

2 followers
Kasia Majorek
Joanna Wojtalik
AU$400.00
raised of AU$13,000.00 goal
3% Funded
4 Donors
Raised offline: AU$500.00
Total: AU$900.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities