Help us to build the seminar hall/Pomôž nám dokončiť seminárnu miestnosť

 • €4,047.00
  raised of €5,500.00 goal goal
73% Funded
42 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

ENGLISH below

Pozdravujeme vás, naši blízki, priatelia, známi, aj neznámi! Pre tých, čo nás nepoznáte, dovoľte nám sa na úvod v krátkosti predstaviť. Sme manželský pár a žijeme spolu s našou dcérou Ammou v Novej Bani, kde od roku 2018 tvoríme Centrum NATUREZA.

Natureza je miesto stretnutia, so sebou samým a vďaka tomu i s druhými... Je to viac než len sebapoznávacie centrum, je to miesto, kde môžeš spoznať komunitu podobne naladených ľudí, pocítiť domov vo svojom srdci. Je to miesto sebarozvoja, zdravého pohybu, pokoja, harmónie a liečenia. Miesto, kde môžeš načerpať to, čo potrebuješ pre svoju vnútornú harmóniu. Naším zámerom je sprevádzať ľudí na ceste sebapoznania a prinašať im nástroje ako prebudiť v sebe láskavosť a prinášať ju do každodenného života, na Zemi.

Okrem seminárov a prednášok ponúkame tiež pravideľné hodiny jógy, muzikoterapiu, psychologické poradenstvo, prechodové rituály, ženské kruhy a komunitné stretnutia. Doteraz všetky udalosti prebiehali v dome, v ktorom aj žijeme. No cítime, že je čas mať špeciálny priestor pre všetky udalosti, liečenia a aktivity, ktoré ľudia v našom centre hľadajú. Staviame preto seminárnu miestnostnosť v samostatnej kruhovej stavbe.

V procese budovania sme takmer na konci. Stále však potrebujeme urobiť podlahu, hlinené steny a okná a na to potrebujeme ešte finančnú podporu. Budeme vám veľmi vďační, ak by ste chceli vložiť aj vy svoju energiu a pomôcť nám tento priestor dokončiť. Táto seminárna miestnosť bude slúžiť pre všetky sebarozvojové a komunitné aktivity ako je jóga, meditácia, muzikoterapia, kakaové rituály, kurzy a sebapoznávacie pobyty. Okrem dospelých tento priestor budú využívať aj deti pre individuálnu muzikoterapiu, či pre skupinové aktivity. V budúcnosti chceme vytvoriť špeciálne miesto pre deti, no dovtedy chceme využiť novú seminárku čo najviac.

Výmenou za vašu pomoc ste u nás srdečne vítaní a môžete si vybrať niektorú z našich odmien! Ak sa rozhodnete nás navštíviť, môžete si vychutnať našu krásnu prírodu, zažiť pocit domova s láskyplnou starostlivosťou, s domácim jedlom, kakaovým rituálom, jogou alebo muzikoterapiou. Radi vás u nás pohostíme a strávime s vami čas <3

Veríme, že sa nám podarí naplniť náš zámer s vašou pomocou a tak spoločne vytvoriť tento liečivý priestor.

S láskou a vďačnosťou

Daniela Celeste, Majo Lotus a Amma Gliganičovci

P.S: Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, naše miesto a našu prácu si môžete pozrieť na stránke www.natureza.sk a www.terapiazvukom.sk alebo nás sledovať na FB či IG

https://www.instagram.com/natureza_nb/

https://www.facebook.com/CentrumNatureza

Ak chceš urobiť príspevok, no z nejakého dôvodu sa tak nepodarilo kvôli stránke, môžeš urobiť priamo cez účet paypal [email protected].

Ďakujeme!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

We greet you, our loved ones, friends and also strangers!

For those of you who don't know us, allow us to briefly introduce ourselves. We are a married couple and we live together with our daughter Amma in Nova Baňa, Slovakia where we have been creating the Center NATUREZA since 2018.

Natureza is a meeting place, with yourself and with others... It is more than just a self-discovery center, it is a place where you can meet a community of like-minded people, feel home in your heart. It is a place of self-development, healthy movement, peace, harmony and healing. A place where you can get what you need for your inner harmony. Our intention is to accompany people on the path of self-discovery and to bring them tools to awaken kindness in themselves and bring it into everyday life and to the Planet Earth.

In addition to seminars and lectures, we also offer regular yoga classes, music therapy, psychological counseling, women's circles and community meetings. Until now, all the events took place in the house where we live. But we feel that it is time to have a special space for all the events, treatments and activities that people are looking for in our center. We are therefore building a seminar room in a new circular building.

In the building of the hall we are in finishing process. We still need to make the floor, clay walls and windows and we put all the money what we had. For that we would be really grateful if you want to put your energy and to help us to be able to start to use it soon.

This hall will be for all activities and therapies as yoga, meditation, music therapy, cacao ceremonies and for different healings and community retreats. We would like to use this space also for activities with kids as individual music therapy and others until we don't have a special place for them what is the vision for future.

In exchange for your help you are very welcome to visit us and enjoy our beautiful nature, receive the feeling of being at home with nice food, loving care, enjoying cacao ceremony, yoga or music therapy session with us. We will be happy to receive you and to spend time together with our dear brothers and sisters <3

We believe that we will be able to fulfill our intention with your help and thus create this healing space together.

With love and gratitude

Celeste, Lotus and Amma

P.S: If you don't know us, you can see our place and our work on the website www.natureza.sk or to follow us on FB or IG

https://www.instagram.com/natureza_nb/

https://www.facebook.com/CentrumNatureza


If you want to make a contribution, but for some reason it was not possible because of the site, you can do so directly through the paypal account of [email protected] Thank you!

Rewards

Come for a cup of cacao/Príď nás pozireť na šáľku kakaa

We see this crowdfunding as an opportunity to give space for new and more connection with you who feel the connection with the space we create. Any helps counts and your good intention to help! Thank you!/ Túto zbierku vidíme ako príležitosť vytvoriť nové prepojenia alebo možnosť sa stretnúť. Akákoľvek pomoc je vítaná a najmä tvoj úmýseľ nám pomôcť. Ďakujeme!

4 Backers
reward_image
4 Backers
Individual yoga therapy session/individuálna jógová terapia

Individual Yoga teraphy session/individuálna jógová terapia 60 min

0 Backers
reward_image
0 Backers
Individual music therapy session/individuálna muzikoterapia

Music therapy session 1,5 hour long

4 Backers
reward_image
4 Backers
Privat cacao ritual /Súkromný kakaový rituál

Privat Cacao Ritual for any special moment in your life-your birthday, blessings, ritual, celebration for you and your friends for 1,5 hour. Súkromný kakaový rituál pre špeciálny moment-tvoje narodeniny, oslavu, prechodový rituál, požehnanie pre teba a tvojich priateľov v trvaní 1,5 hodiny.

1 Backers
reward_image
1 Backers
Rent the center for one day and night/Prenájom centra na jeden deň a noc

You can rent our place for your workshop/event/training Môžeš si prenajať centrum na jeden deň a noc pre tvôj workshop, udalosť, či kurz.

0 Backers
reward_image
0 Backers
Rent the center for 2 nights for your event/Prenajmi si naše centrum na 2 noci pre tvoju udalosť

You can rent our place for your workshop/event/training for two nights. Môžeš si prenajať centrum na dve nocipre tvôj workshop, udalosť, či kurz.

1 Backers
reward_image
1 Backers

Organizer

 • Daniela Celeste Gliganic

Donors

 • Eva Belesova
 • Donated on Jul 31, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jul 15, 2023
€100.00
 • Narayan Prem
 • Donated on Jul 06, 2023
 • Blessings!

€100.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

42 donors
 • Eva Belesova
 • Donated on Jul 31, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jul 15, 2023
€100.00
 • Narayan Prem
 • Donated on Jul 06, 2023
 • Blessings!

€100.00
 • Marylou Chabaud
 • Donated on Jul 05, 2023
 • Holà beautiful Friends a drop to contribute AT this precious project. Much love and happy birthday dear Celeste

€30.00
 • Pavel Pacalaj
 • Donated on Jul 05, 2023
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 04, 2023
 • Nech sa Váš sen stane skutočnosťou ❤️

Amount Hidden
 • Katarína Miesler
 • Donated on Jul 04, 2023
 • Držím palce

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 01, 2023
€100.00
 • Monika Adamčíková
 • Donated on Jun 30, 2023
€25.00
 • Taina a Kenay
 • Donated on Jun 28, 2023
€100.00
Show more donors

Followers

1 followers
Filip Jackuliak
€4,047.00
raised of €5,500.00 goal
73% Funded
42 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities