Help NTNU students repair medical equipment in Nepal

 • kr9,350.00
  Donated So Far

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

--- In English below----


Kort versjon:
Hvem: Fem ingeniørstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
- Maria Claire Westad
- Marie Langnes Bakke
- Nora Statle Løndal
- Ingvild Brekke Espedal
- Synnøve Hovden.
Hva: Reparere medisinsk teknisk utstyr ved ulike sykehus i Nepal.
Når: Sommeren 2018

Lang versjon:
Vi er en gruppe på fem ingeniørstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim som skal være med på et bistandsprosjekt i regi av Engineering World Health (EWH) i Nepal denne sommeren, hvor vi skal reparere medisinsk utstyr.

I Norge er det en selvfølge å ha medisinsk hjelp tilgjengelig, og det er sjelden at pasienter dør grunnet feil med medisinsk utstyr. Dette er dessverre ikke tilfellet i utviklingsland, hvor hele 70 % av det essensielle medisinske utstyret ikke fungerer som det skal. Det meste av dette utstyret er donert av rikere land, og det testes sjelden før det doneres. Sykehusets ansatte mangler også opplæring i korrekt bruk av utstyret, slik at det enten skades eller ikke fungerer som det skal ved bruk.

Gjennom Engineering World Health (EWH) har vi nå fått muligheten til å gjøre noe med dette. Vi skal nemlig delta på et bistandsprosjekt i Nepal hvor vi skal reparere medisinsk utstyr ved ni av landets dårligste sykehus. Prosjektet starter med tre uker forberedende kursing ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), før seks uker med arbeid i Nepal. Ved tilsvarende prosjekt de to siste årene har det blitt reparert til sammen 480 maskiner til en verdi av 8,2 millioner NOK. Prosjektet har også et fokus på overføring av kompetanse i form av opplæring av lokale og laging av lettleste manualer, slik at verdier blir igjen i landet. Dette er vi overbevist om at er en bærekraftig og effektiv form for bistand.

Ettersom vi som deltakere selv finansierer prosjektet, er det en del store utgifter som må betales fra egen lomme på kort tid. Dette gjelder blant annet deltakeravgiften til EWH på ca. 30 000 NOK (4000 dollar) per person som skal sørge for at alt går bra i Nepal. Dette innebærer bolig, forsikring, mat, henting på flyplassen, språklig og kulturell opplæring, osv. Mye av dette blir værende i Nepal, da det er lokale som har ansvar for de nevnte tingene. I tillegg kommer det utgifter til flybilletter, vaksiner, kost og losji i Danmark, og alt annet som hører med en lang reise. Vi setter derfor uendelig stor pris på alle bidrag!

Følg oss gjerne i forberedelsestiden og under oppholdet i Danmark og i Nepal på:

Les mer om prosjektet her: http://www.ewh.org/nepalsummer Kontakt oss gjerne på facebook med eventuelle spørsmål!

Vi forventer ikke at vi vil klare å samle inn nok penger til å dekke kostnadene, men skulle vi få inn mer penger enn de faktiske kostnadene, vil det overskytende bli overført til neste års prosjekt

Tusen takk!


------English version------

Short version:
Who: Five engineering students from Norwegian University of Science and Technology (NTNU):
- Maria Claire Westad
- Marie Langnes Bakke
- Nora Statle Løndal
- Ingvild Brekke Espedal
- Synnøve Hovden.
What: Repair medical equipment at hospitals in Nepal.
When: The summer of 2018.

Long version:

We are a group of five engineering students from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) who will take part in a non-profit humanitarian aid project in Nepal this summer. The goal of the project is to repair medical equipment at local hospitals. The project is coordinated by Engineering World Health (in collaboration with Technical University of Denmark).

In developed countries medical help is taken for granted, and patients rarely die from non-functioning medical equipment. Unfortunately this is not the case in developing countries like Nepal, where almost 70 % of essential medical equipment is not working properly. Most of this equipment is donated by developed countries, and it is rarely tested before being deployed. Nepalese health personnel is also not properly trained to handle the equipment correctly.

Engineering World Health are working through projects to improve this situation, and we have been offered the opportunity to take part in one of these projects. We are going to repair medical equipment at local hospitals in Nepal. The project consist of a three week course in Denmark followed by six weeks of work in Nepal. There, we will receive some language and cultural training before we are located in hospitals all over the country. Last year, 480 machines with a total value of approximately 8,2 million NOK (0,86 million EUR) were repaired. In addition, there will be a focus on transferring knowledge in the form of teaching the locals and creating easy-to-read manuals. We are convinced this will contribute to a sustainable change.

The Nepal Programme is based on voluntary work. Consequently, we will not earn any money this summer and are dependent on raising funding of $4000 per student to cover the direct costs in Nepal. These costs include accommodation, insurance, airport pick-up, cultural and language training, etc. In addition there are costs related to plane tickets, vaccines as well as accommodation and food in Denmark. We therefore heartily appreciate all donations!

You’re welcome to follow us in the preparation period and during our stay in Denmark and in Nepal on:

Read more about the project on EWH’s website: http://www.ewh.org/nepalsummer

Feel free to contact us on facebook if you have any questions!

We have no expectations that our fundraising will cover all costs related to the project, but if the incomes should exceed the costs, we will donate the profit to next year’s participants.

Thank you!

Organizer

 • Synnove Hovden
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Ingvild Hovden
 • Donated on Jun 22, 2018
 • Lykke til!

kr500.00
Amount Hidden
 • Herman Westad
 • Donated on Apr 23, 2018
kr500.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

21 donors
 • Ingvild Hovden
 • Donated on Jun 22, 2018
 • Lykke til!

kr500.00
Amount Hidden
 • Herman Westad
 • Donated on Apr 23, 2018
kr500.00
 • Solveig Westad
 • Donated on Apr 23, 2018
kr500.00
Amount Hidden
 • Unni Claire Hovind-Hansen
 • Donated on Apr 21, 2018
kr500.00
 • Alf E Hansen
 • Donated on Apr 21, 2018
 • God tur

kr500.00
 • Gerd Bruvik Martinsen
 • Donated on Mar 31, 2018
kr1000.00
 • Sabine Tangenes
 • Donated on Mar 29, 2018
 • Lykke til med prosjektet.

Amount Hidden
 • Unni Stene
 • Donated on Mar 29, 2018
 • Lykke til, Maria!

kr400.00
Show more donors

Followers

4 followers
Anne Basso
Sindre Løndal
Anne Stine Midtgarden
Kari Hovden Hoslemo
kr9,350.00
Donated So Far

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of kr25?

Share on Facebook