Help me fund my NY modelcamp expenses

Fundraising campaign by Diana Nikolova
 • US$300.00
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show less

Hi, my name is Diana Nikolova I work as a model, mentor and speaker in one of the biggest platforms in Bulgaria for women who have gone through or are going through the horror of domestic violence.

My modeling career and the violence in my life go hand in hand. I have been abused and bullied since my early school years. Consequently, I fell into a relationship with an abuser and it is a real challenge for me to love myself as I am. There have been changes in the fashion industry, but even now there is still a perception of women as objects rather than individuals.

Today I stand before you with one single request and that is to help me inspire all those people who have been bullied , insulted or don't believe in themselves and don't love the image in the mirror. Let them start with one small step and that is to believe that they deserve everything they aspire to. Thousands of young people , and not only young people are convinced that they are not enough simply because they have been told by parents , classmates , partners and society. We all carry something unique and have value no matter what others tell us.

Everyday I receive numerous comments about my age, and body . However, that didn't stop me from trying my luck and applying to the most prestigious model training in the world by the notorious Coco Rocha!

Imagine my surprise and elation when I received approval personally from Coco herself! I dropped my application thinking it would get lost among the thousands of applicants , but with the slim hope of getting approved. And lo! The miracle happened. I have been approved to train in New York personally by Coco Rocha YES!

Unfortunately for me the trip to New York and the training involves funds , which I do not have at the moment.

And here comes your extremely important role in this whole ball of emotions, hope and longing to make something happen that I thought was a mirage.

Even when I am experiencing daily self-doubt and struggling to love myself such news is extremely inspiring and makes me believe that I can succeed on a global level.

Please join the campaign by supporting not only me , but every woman who is or has been in a toxic relationship.


_______________________________________________________________________________________________

Здравейте, казвам се Диана Николова работя като модел , ментор и лектор в една от най-големите платформи в България за жени преминали или преминаващи през ужаса на домашното насилие.

Моделската ми кариера и насилието в моят живот вървят ръка за ръка. От ранните ми ученически години съм била обиждна и тормозена. Последствие попаднах във връзка с насилник и за мен е истинско предизвикателство да обичам себе си такава каквато съм. В модната индустрия настъпват промени, но дори и сега все още битува възприемането на жената като обект вместо като личност.

Днес заставам пред вас с една единствена молба и тя е да ми помогнете да вдъхновя всички онези хора, които са били тормозени , обиждани или не вярват в себе си и не обичат образа в огледалото. Да започнат с една малка стъпка, а именно да повярват, че заслужават всичко, към което се стремят. Хиляди млади хора,a и не само млади са убедени, че не са достатъчно просто, защото им е повтаряно от родители, съученици, партньори и общество. Всички ние носим нещо уникално и имаме своята стойност независимо какво ни казват околните.


Всекидневно получавам множество коментари относно годините , възрастта, и тялото ми . Това обаче не ме спря да опитам късмета си и да кандидатствам в най-престижното обучение в света за модели на не безизвестната Коко Роша!

Представете си изненадата и възторга ми, когато получих одобрение лично от самата Коко! Пуснах кандидатурата си мислейки, че ще се изгуби сред хилядите кандидати , но с малката надежда да ме одобрят. И ето! Чудото се случи. Одобрена съм да се обучавам в Ню Йорк лично от Коко Роша ЙЕС!


За мое съжаление пътуването до Ню Йорк и обучението е свързано със средства , с които аз не разполагам в момента.

И тук идва вашата изключително важна роля в това цялото кълбо от емоции, надежда и копнеж да случа нещо, което съм смятала за мираж.
Дори, когато аз изпитвам ежедневно съмнения в себе си и се боря да се заобичам една такава новина е изключително вдъхновяваща и ме кара да вярвам, че мога да успея на световно ниво.

Моля ви да се включите в кампанията като подкрепите не само мен , но и всяка една жена , която се намира или е била в токсични отношения.














Rewards

Signed digital photo.

You will have digital photo from one of my sessions of your choice signed just for you.

0 Backers
reward_image
0 Backers
An hour conversation with me as a mentor. Един час разговор с мен като ментор.

What I can offer is advice from a woman who has been through a lot and has learned and is still learning to love herself. What you can expect from the session is for me to be supportive and help you believe in yourself through methods and examples that have been tried and that work. Това, което мога да предложа е съвет от жена, която е преминала през много и се е научила и все още се учи да се обича. Това, което може да очаквате от сесията е да бъда подкрепяща и да ви помогна да повярвате в себе си чрез методи и примери, които са изпитани и работят.

0 Backers
reward_image
0 Backers
Individual training posing in front of the camera.

Everyone who donates this amount will receive one-on-one training on posing for the camera and tips on how to more easily prevent embarrassment. The one-on-one coaching consists of specific guidance , help in choosing clothing for a session, and guidance in choosing a particular style or photographer. Всеки дарил тази сума ще получи индивидуално обучение за позиране пред камера и съвети за по-лесно предоляване на притеснението. Индивидуалното обучение се изразява в конкретни насоки , помощ при избор на дрехи за сесия, както и насоки при избор на конкретен стил или фотограф.

0 Backers
reward_image
0 Backers

Organizer

Donors

 • Nadya
 • Donated on Jun 19, 2023
 • Работи за мечтите си! Успех :)

$15.00
 • Guest
 • Donated on Jun 18, 2023
Amount Hidden
 • Janet Todorova
 • Donated on Jun 17, 2023
 • Didi, your work is extremely valuable for us as a society, giving voice and courage to the many women who face domestic violence in Bulgaria every day. I support your mission and hope you get the best out of the NY modelcamp!

$100.00
Sep 28

IMPORTANT!

Update posted by Diana Nikolova at 10:30 am
rrrr

To the backers who have paid for group training. Please get to me by ema[email protected] there are some changes.Thank you

See update
0

Donors & Comments

8 donors
 • Nadya
 • Donated on Jun 19, 2023
 • Работи за мечтите си! Успех :)

$15.00
 • Guest
 • Donated on Jun 18, 2023
Amount Hidden
 • Janet Todorova
 • Donated on Jun 17, 2023
 • Didi, your work is extremely valuable for us as a society, giving voice and courage to the many women who face domestic violence in Bulgaria every day. I support your mission and hope you get the best out of the NY modelcamp!

$100.00
 • Александра Алексиева
 • Donated on Jun 17, 2023
$20.00
 • Anonymous
 • Donated on Jun 17, 2023
$20.00
 • Desislava Borisova
 • Donated on Jun 17, 2023
$10.00
 • Guest
 • Donated on Jun 16, 2023
$20.00
 • Guest
 • Donated on Jun 16, 2023
$15.00

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
US$300.00
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on Facebook