Hello Thomas

Fundraising campaign by Chariska Quinn
 • ZAR3,100.00
  raised of R10,000.00 goal goal
31% Funded
10 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Thomas is in bothaville by Nala hospitaal gebore hy net n asemhalings probleem gehad toe besluit Bothaville om hom Bongani toe te stuur in Welkom want hulle het nie die toerusting om hom te help nie.

Hy was daar in die broeikas vir 2 weke lank en het heeltyd infeksies gekry en ook breinvlies ontsteking, toeoe ons hulle vra hoekom kry hy die hele tyd infeksie sê hulle die infeksie kom nie van buite af nie maar van binne, want hul vee hul broeikaste af maar hulle word nie gesteriliseer nie.

My skonnma het met 'n dr by Universitas in Bloemfontein gepraat en gereel dat hulle hom van daar af Universitas toe oorplaas,want Bongani wil dit nie doen as ons hulle vra nie. Hy is daardie selfde dag oorgeplaas Universitas toe. Hy was vir 4weke in Universitas maar na 2weke het ons uitgevind hyt n vergrote mild en lewer.

Hul het later van tyd n MRI scan gedoen en so het ons uitvind hy het n groot cyst aan die regter kant van sy brein en 'n paar kleintjies. Op 'n jaar en n half het hulle bevestig dat hy Cerebral Palsy en Epelepsie het.

In 2017 het hulle n scope gedoen en toe gesien dat hy spatare in sy maag het wat ook later na sy slukpyp gegaan het maar die omrede hy n bloedklont het wat vassit aan die begin van sy lewer oor hy so siek was na geboorte en nou funksieoneer sy lewer nie reg nie.

Hul kan hom eers opereer waneer hy 5 jaar oud is daarvoor.

Hy wil loop maar omdat hy so groot is kry mens nie n loopring vir sy size nie nou moet ons hom vashou wanneer hy wil loop en hy raak te swaar vir ons. Hy het op n stadium 'n loopraam gehad wat iemand vir hom gemaak het uit pvc pype maar hys te groot en swaar vir hom ook nou. En mens sukkel met die staat want hulle het nooit niks nie want hul het ook nooit fondse nie.Thomas was born in bothaville at Nala hospital he had only a breathing problem when Bothaville decided to send him to Bongani in Welkom because they did not have the equipment to help him.

He was there in the incubator for 2 weeks and got infections all the time and also meningitis, when we ask them why he gets infection all the time they say the infection does not come from outside but from inside because their livestock their incubators down but they are not sterilized.

My mother-in-law spoke to a doctor at Universitas in Bloemfontein and arranged for them to transfer him to Universitas from there, because Bongani would not do that if we asked them. He was transferred to Universitas that same day. He was in Universitas for 4 weeks but after 2 weeks we found out an enlarged mild and liver.

They did an MRI scan from time to time and so we found out he had a large cyst on the right side of his brain and a few small ones. At a year and a half they confirmed that he had Cerebral Palsy and Epelepsy.

In 2017 they did a scope and then saw that he had varicose veins in his stomach which also later went to his esophagus but because he has a blood clot that gets stuck at the beginning of his liver because he was so sick after birth and now functioning she doesn't deliver.

They can only operate him when he is 5 years old.

He wants to walk but because he is so big you don't get a walking ring for his size now we have to hold him when he wants to walk and he gets too heavy for us. He had a running frame at one point that someone made for him out of pvc pipes but lifting too big and heavy for him now too. And you struggle with the state because they never have anything because they also have no funds

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jan 24, 2020
Amount Hidden
 • jaco spangenberg
 • Donated on Jan 24, 2020
R100.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 09, 2020
Amount Hidden
Jan 24

Amount Adjusted

Update posted by Chariska Quinn at 08:25 am

We have found a company that are willing to make a walker for Thomas at a better rate as the ones we could have found online... a huge thank you to everyone that already contributed to get this little champ more mobile.

See update
0

Donors & Comments

10 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jan 24, 2020
Amount Hidden
 • jaco spangenberg
 • Donated on Jan 24, 2020
R100.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 09, 2020
Amount Hidden
 • Annale Hattingh
 • Donated on Jan 09, 2020
R50.00
 • Theresa Morris
 • Donated on Jan 08, 2020
R300.00
 • John Walsh
 • Donated on Jan 08, 2020
Amount Hidden
 • Bernadette Coetzer
 • Donated on Jan 08, 2020
 • Hope my little donation will help Marilyn's nephew. Thomas. God bless him

R100.00
R1000.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 07, 2020
R1000.00
 • Francois Vermaak
 • Donated on Jan 07, 2020
R200.00
Show more donors

Followers

3 followers
Bernadette Coetzer
Caroline Botha
Chariska Quinn
ZAR3,100.00
raised of R10,000.00 goal
31% Funded
10 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of R25?

Share on Facebook