Half Marathon Run for Fidelio

 • €1,302.00
  raised of €1,300.00 goal goal
100% Funded
37 Donors
Raised offline: €290.00
Total: €1,592.00
Show less

[English version] On Sunday 4th February I will be running a half-marathon to collect money for the Fidelio dog shelter. For the past year I have been volunteering at the dog shelter for abandoned dogs in Benalmadena Pueblo, Spain. It is a small charity which relies entirely on the goodwill and donations from the community. It’s ran by four full-time volunteers with a lot of part-time help from others such as myself. The shelter houses around 40 dogs at any one time, many of which have had a traumatic start in life. Some are small puppies looking for a new home, others have been abandoned at an old age or due to illness and depend on the shelter to provide all the medical care and attention that they need to live out their final years. Some of the dogs are fortunate enough to get adopted quickly, but others stay at the shelter for years. All the volunteers do an amazing job providing for the resident dogs including feeding, cleaning, medicating, walking and of course lots of cuddles and playing whenever possible. Although it's hard work, it is also very rewarding to look after the dogs, which are quick to show love and affection to the people who spend time with them. On the 4 th of February I will be running the Torremolinos Half Marathon to raise money for the Fidelio dog shelter. It would be amazing if you could sponsor me in my aim to raise funding for this great cause. Any donations I raise will go towards covering the ever-present veterinary bills and food expenses for the shelter. Thank you for your support!

[En Español] El domingo 4 de febrero correré una media maratón para recaudar dinero para el refugio para perros Fidelio. Durante el último año he trabajado como voluntaria en el refugio para perros abandonados en Benalmádena Pueblo, España. Es una pequeña organización benéfica que depende enteramente de la buena voluntad y las donaciones de la comunidad. Está dirigido por cuatro voluntarios de tiempo completo con mucha ayuda a tiempo parcial de otras personas como yo. El refugio alberga alrededor de 40 perros a la vez, muchos de los cuales han tenido un comienzo traumático en la vida. Algunos son pequeños cachorros que buscan un nuevo hogar, otros han sido abandonados por vejez o por enfermedad y dependen del refugio para brindarles todos los cuidados y atenciones médicas que necesitan para vivir sus últimos años. Algunos de los perros tienen la suerte de ser adoptados rápidamente, pero otros permanecen en el refugio durante años. Todos los voluntarios hacen un trabajo increíble cuidando a los perros residentes, incluyendo alimentarlos, limpiarlos, medicarlos, caminarlos y, por supuesto, muchos mimos y jugar siempre que sea posible. Aunque es un trabajo duro, también es muy gratificante cuidar a los perros, que rápidamente muestran amor y afecto a las personas que pasan tiempo con ellos. El 4 de febrero correré la Media Maratón de Torremolinos para recaudar fondos para el refugio para perros Fidelio. Sería fantástico si pudieran patrocinarme en mi objetivo de recaudar fondos para esta gran causa. Cualquier donación que recaude se destinará a cubrir las siempre presentes facturas veterinarias y los gastos de alimentación del refugio. ¡Gracias por tu apoyo!

[Wersja polska] W niedziele 4ego lutego przebiegnę półmaraton, aby zebrać pieniądze dla schroniska dla psów Fidelio. Przez ostatni rok pracowałam jako wolontariuszka w schronisku dla porzuconych psów w Benalmádena Pueblo w Hiszpanii. Jest to mała organizacja charytatywna, która całkowicie zależy od dobrej woli i darowizn społeczności. Jest prowadzony przez czterech pełnoetatowych wolontariuszy, korzystających z dużej pomocy innych osób, takich jak ja, w niepełnym wymiarze godzin. W schronisku przebywa jednocześnie około 40 psów, z których wiele miało traumatyczny start w życiu. Niektóre z nich to małe szczenięta szukające nowego domu, inne zostały porzucone ze względu na podeszły wiek lub chorobę i zależą od schroniska, które zapewnia im całą opiekę i opiekę lekarską, których potrzebują, aby dożyć ostatnich lat swojego życia. Niektóre psy mają to szczęście, że szybko zostają adoptowane, inne pozostają w schronisku na lata. Wszyscy wolontariusze wykonują niesamowitą pracę, opiekując się psami-rezydentami, włączając w to karmienie ich, sprzątanie, podawanie leków, spacery i oczywiście mnóstwo przytulania i zabawy, kiedy tylko jest to możliwe. Chociaż jest to ciężka praca, bardzo satysfakcjonująca jest także opieka nad psami, które szybko okazują miłość i przywiązanie ludziom, którzy spędzają z nimi czas. 4 lutego pobiegnę Półmaraton w Torremolinos, aby zebrać fundusze dla schroniska dla psów Fidelio. Byłoby fantastycznie, gdybyś mógł mnie wesprzeć w moim celu, jakim jest zebranie funduszy na ten wspaniały cel. Wszelkie zebrane datki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących rachunków weterynaryjnych i wydatków na wyżywienie schroniska. Dziękuję za wsparcie!

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Feb 05, 2024
Amount Hidden
 • Sally Dudleston
 • Donated on Feb 05, 2024
 • Better late than never! Well done on completing the run injured!

€25.00
 • Pat Dance
 • Donated on Feb 03, 2024
 • Good luck Eva!

€20.00
Feb 06

The Run

Update posted by Eva Edwards at 05:18 pm
rrrr

I'm pleased to announce that the Half Marathon has now taken place and I have completed it within 2 hours and 13 minutes. More importantly, with your help the event has helped me raise more than 1600 Euros to support the Fidelio dog shelter. Thank you all for the donations

See update
0
Jan 27

start of 2024

Update posted by Eva Edwards at 02:43 pm
rrrr

Fidelio has not had an easy start to 2024. One of the dogs (Nala, pictured above) broke her leg which required a costly (800 euro) operation. She's recovering well but requires a lot of supervision. Another dog was brought in requiring surgery on its legs. Also, more than 10 dogs

See update
0

Donors & Comments

37 donors
 • Anonymous
 • Donated on Feb 05, 2024
Amount Hidden
 • Sally Dudleston
 • Donated on Feb 05, 2024
 • Better late than never! Well done on completing the run injured!

€25.00
 • Pat Dance
 • Donated on Feb 03, 2024
 • Good luck Eva!

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 02, 2024
€25.00
 • Ola Brejnak
 • Donated on Feb 02, 2024
€20.00
 • MPA K-S
 • Donated on Feb 01, 2024
 • What a wonderful cause! Super proud of you - have a great run!

€75.00
 • Nasser Jamili
 • Donated on Feb 01, 2024
 • Good luck and thank you for doing this.

€10.00
 • Howard Waples
 • Donated on Feb 01, 2024
 • Good luck, I’m sure you’ll smash it!

€20.00
 • Neil Wisher
 • Donated on Jan 31, 2024
 • Best of luck for the run

€20.00
 • Krzysztof Kaszubski
 • Donated on Jan 30, 2024
€25.00
Show more donors

Followers

3 followers
Sylvia Claassen
Paul MacDonald
Paula Falvey
€1,302.00
raised of €1,300.00 goal
100% Funded
37 Donors
Raised offline: €290.00
Total: €1,592.00