Mises à jour activées Florin’s Dream: Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca

Mise à jour publié par Martin Florin Codoba Le Jul 07, 2021

Dear friends, acquaintances, everyone who appreciates Pălatca music!


I am happy to update you with good news!

I never thought my dream could come true so soon! With your help and the lucky development of events, I managed to buy my parental house in Pălatca, where my father, Martin Codoba and our family lived between 1969 and 1990, where a lot of great music was played and many music collections were recorded.

It is in a quiet, beautiful location and it has a large garden.

I am overly happy and grateful for all your support! Without your donations, I would not have succeeded.

My plan is to organize small folk music and dance camps in Pălatca, where we can gather around live music played by Pălatca Village Band and by everyone who wants to join us.

It might work out by next summer!

Since the house itself is unfortunately in a poor condition, there is a lot to improve on it. I would love to complete the following:

 • roof replacement
 • replacement of doors and windows
 • floor replacement
 • install water line from the street to the house
 • painting
 • arrange a memorial room for old Palatka musicians

Later, once the house is renovated:

 • build outdoor dance hall, gazebo
 • build camp showers

If you would support me in my plan, I would appreciate any kind of help - be it financial or any other contribution (e.g. building materials).

It is hard to resume life after the epidemic, but I have big plans:

I would like my sons Florinel and Marius to be proud of their Codoba heritage; I would also like the Pălatca villagers to proudly carry on their traditions and I wish to provide a cultural venue for this.

Thank you very much for any help and I look forward to seeing you in Pălatca!

Codoba Martin Florin


🎻

Online on the page of the campaign: gogetfunding.com/palatca

PayPal: [email protected]

Wire transfer (with a note: "Memorial house"l): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX


Picture - Windows

Picture - Room

Picture - Contract

Ajouter un commentaire

Mise à jour publié par Martin Florin Codoba Le Jul 06, 2021

Kedves barátaim, ismerőseim, a palatkai muzsika kedvelői!


Örömmel jelentkezem újra, mégpedig jó hírekkel.

Soha nem gondoltam volna, hogy álmom ilyen hamar valósággá válhat! A ti segítségetekkel és az események szerencsés alakulásával sikerült megvásárolnom Palatkán az apai házat, ahol édesapám, Kodoba Márton és a családunk 1969 és 1990 között lakott, ahol sok jó palatkai muzsika szólt és sok gyűjtés készült.

Csendes, szép helyen van és nagy kert tartozik hozzá.

Végtelenül boldog vagyok és köszönöm minden támogató segítségét! A ti hozzájárulásotok nélkül biztosan nem sikerült volna.

Az a tervem, hogy kisebb népzene- és néptánctáborokat szervezzek Palatkán, ahol összegyűlhetünk élő muzsika mellett.

Talán ez már jövő nyárra sikerülhet!

Mivel a ház maga sajnos rossz állapotban van, sok javítanivaló van rajta. A következőket tervezem:

 • tetőcsere
 • nyílászárók cseréje
 • padlócsere
 • víz bevezetése
 • festés
 • emlékszoba kialakítása az öreg palatkai zenészek számára

Aztán, ha a házat sikerült felújítani:

 • kültéri tánchelyiség, csűr
 • tábori zuhanyzók, mosdó kialakítása

Ha támogatnátok a tervem megvalósításában, örömmel fogadok minden segítséget - legyen az anyagi, vagy bármilyen más hozzájárulás (pl. építési anyagok).

A járvány után nehéz talpra állni, de nagy terveim vannak!

Szeretném, hogy fiaim, Florinel és Marius büszkék legyenek a Kodoba örökségre és a falubeliek is büszkén vigyék tovább a mezőségi hagyományt, melynek egy kulturális helyszínt szeretnék biztosítani.

Minden apró segítséget hálásan köszönök és várlak szeretettel Palatkán!

Codoba Martin Florin


🎻

Online a kampány oldalán: gogetfunding.com/palatca

PayPalen keresztül erre a címre: [email protected]

Utalással ("Emlékház" megjegyzéssel): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX


További kép - Ablakok jelenlegi állapota

További kép - Szoba jelenlegi állapota

További kép - Adásvételi szerződés

Ajouter un commentaire

Mise à jour publié par Martin Florin Codoba Le Feb 05, 2020


Magyarpalatka a világ egy olyan tája, amit soha senkinek nem szabadna elfelednie, és mindenkinek meg kell, hogy ismerje egyszer!

Palatca is the part of the world which no one should ever forget and everyone should get to know once!


K. D.

Listening to Palatkai always meant a lot to me. If you donate, you make sure that this last diamonds of musician dynasties have the chance to do what they are here for: to play this wonderful music for us!

A palatkai népzene hallgatása mindig is sokat jelentett nekem. Ha adakozol, azt támogatod, hogy ennek a zenészgenerációnak az utolsó gyöngyszemei azzal foglalkozhassanak, amire teremtettek: hogy ezt a csodálatos zenét játsszák nekünk!

S. W.

May Florin's dream of creating a Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca come true! I wish him all the best!

Kívánom, hogy Florin álma valóra váljon és létrehozhassa a Kodoba emlékházat és Népzene házát Magyarpalatkán! A legjobbakat kívánom!

J. Z.

Dear Florin, thank you very much for starting this campaign. The wonderful music of Palatka has touched our souls and given wings to our feet for a long time.

Kedves Florin, nagyon köszönöm, hogy elindítottad ezt a kampányt. A csodálatos palatkai zene hosszú ideje megérinti a lelkünket és szárnyakat ad a lábainknak.

Love, C. L.

Szerintem az egyik legszebb zene és kultúra a világon.

In my opinion, this is one of the most beautiful music and culture in the world.

F. D.

Worth supporting!

Megéri támogatni!

P. D.

Tökéletes, kifogástalan, mestermű! Nincsenek szavak...

Perfect, flawless, a masterpiece! There are no words...

B. I.

Ezt nem lehet überelni! Ez a mi zenénk, bárkinek bármi is legyen az anyanyelve itt a Kárpát-medencében, ez lélekből jön és az mindannyiunknál ugyanúgy szól és ugyanazt jelenti. Isten adja, hogy még évszázadok múlva is legyen, aki így játssza és így szóljon!

This music cannot be outshined! It is our music, whatever your mother tongue is in the Carpathian Basin, this music comes from the soul and it resonates and means the same for all of us. God allow it to thrive the same way in centuries, allow that there are musicians to play it and that it sounds the same!

J. N.

Your music is like fire in the sky... Much love and thanks from Germany.

A zenétek olyan, mint a szikrák az égbolton... Sok szeretettel és köszönettel Németországból.

S. J.

----------------------------------------------------------

Támogassa a kezdeményezést! Please support this initiative!

Online: gogetfunding.com/palatca

PayPal (Add note: "Emlékház" or "Memorial house"): [email protected]

Wire transfer (Add note: "Emlékház" or "Memorial house"): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX

Ajouter un commentaire

Mise à jour publié par Martin Florin Codoba Le Jan 20, 2020

"Their music represents authentic folk music of the Transylvanian Plain -

Zenéjük a mezőségi tájegység autentikus folklórjának gyöngyszeme":

https://youtu.be/fYplGUsOgg4


- Scroll for English -

---------------------------------------------------------------------

Támogasd Florint a magyarpalatkai Kodoba emlékház létrehozásában!

Tervek:

- A Kodoba család tagjainak emlékére létrehozott múzeum, rendszeres nyitvatartással

- régi hangszerek kiállítása

- fényképek, személyes tárgyak kiállítása

- interaktív felület a látogatók számára - régi palatkai gyűjtések lejátszására

- találkozási helyszín a palatkai zenészek és a közönség számára, amely az emlékházat egyben az élő népzene házává is teszi

Minden apró adomány számít! Hálás köszönet!

Online: gogetfunding.com/palatca/?lang=hu

PayPal: [email protected]

Utalással (Megj. „Emlékház”): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX

---------------------------------------------------------------------

Support Martin Florin Codoba in his undertaking to establish a Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca!

Plans:

- museum with regular opening hours to honor the memory of late Codoba musicians

- exhibition of old instruments of the Codoba dynasty

- exhibition of old photographs and personal belongings of the musicians

- interactive touchscreen kiosk to play old recordings

- meeting venue for folk musicians and for everyone who enjoys live folk music and who would like the Palatca traditional music to live on and thrive

Every small donation counts! Thank you!

Online: gogetfunding.com/palatca

PayPal: [email protected]

Wire transfer (Note: "Memorial house"): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajouter un commentaire