Mises à jour activées Florin’s Dream: Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca

Vélemények a palatkai zenéről - What people say about Palatca music
Mise à jour publié par Martin Florin Codoba Le Feb 05


Magyarpalatka a világ egy olyan tája, amit soha senkinek nem szabadna elfelednie, és mindenkinek meg kell, hogy ismerje egyszer!

Palatca is the part of the world which no one should ever forget and everyone should get to know once!


K. D.

Listening to Palatkai always meant a lot to me. If you donate, you make sure that this last diamonds of musician dynasties have the chance to do what they are here for: to play this wonderful music for us!

A palatkai népzene hallgatása mindig is sokat jelentett nekem. Ha adakozol, azt támogatod, hogy ennek a zenészgenerációnak az utolsó gyöngyszemei azzal foglalkozhassanak, amire teremtettek: hogy ezt a csodálatos zenét játsszák nekünk!

S. W.

May Florin's dream of creating a Codoba Memorial and Folk Music House in Palatca come true! I wish him all the best!

Kívánom, hogy Florin álma valóra váljon és létrehozhassa a Kodoba emlékházat és Népzene házát Magyarpalatkán! A legjobbakat kívánom!

J. Z.

Dear Florin, thank you very much for starting this campaign. The wonderful music of Palatka has touched our souls and given wings to our feet for a long time.

Kedves Florin, nagyon köszönöm, hogy elindítottad ezt a kampányt. A csodálatos palatkai zene hosszú ideje megérinti a lelkünket és szárnyakat ad a lábainknak.

Love, C. L.

Szerintem az egyik legszebb zene és kultúra a világon.

In my opinion, this is one of the most beautiful music and culture in the world.

F. D.

Worth supporting!

Megéri támogatni!

P. D.

Tökéletes, kifogástalan, mestermű! Nincsenek szavak...

Perfect, flawless, a masterpiece! There are no words...

B. I.

Ezt nem lehet überelni! Ez a mi zenénk, bárkinek bármi is legyen az anyanyelve itt a Kárpát-medencében, ez lélekből jön és az mindannyiunknál ugyanúgy szól és ugyanazt jelenti. Isten adja, hogy még évszázadok múlva is legyen, aki így játssza és így szóljon!

This music cannot be outshined! It is our music, whatever your mother tongue is in the Carpathian Basin, this music comes from the soul and it resonates and means the same for all of us. God allow it to thrive the same way in centuries, allow that there are musicians to play it and that it sounds the same!

J. N.

Your music is like fire in the sky... Much love and thanks from Germany.

A zenétek olyan, mint a szikrák az égbolton... Sok szeretettel és köszönettel Németországból.

S. J.

----------------------------------------------------------

Támogassa a kezdeményezést! Please support this initiative!

Online: gogetfunding.com/palatca

PayPal (Add note: "Emlékház" or "Memorial house"): [email protected]

Wire transfer (Add note: "Emlékház" or "Memorial house"): Martin Codoba, BRD Cluj Napoca

IBAN: RO18BRDE130SV58941691300, BIC: BRDEROBUXXX

Ajouter un commentaire