Förskolan Chinuchs Innergård / Chinuch Preschool Courtyard

Fundraising campaign by Christina Silvermyr
  • kr21,700
    raised of kr15,000.00 goal goal
144% Funded
34 Donors
Show more
Show less

**English below**

Till Chinuch-familjen & vänner,

Vi är väldigt lyckligt lottade att våra barn går i en så underbar förskola, med en trygg, pedagogisk och vårdande miljö där barnen kan utvecklas.

Förskolans enda finansiering kommer från de avgifter vi föräldrar betalar och från Malmö stad. Det innebär att det kan saknas resurser för att stödja meningsfulla projekt som gynnar våra barn och skolan.

Ett sådant projekt är en förbättring av innergården, som våra barn älskar och där de spenderar mycket tid, men som är i behov av en uppfräschning bestående av ett nytt lekhus, en aktivitetsvägg och nya trehjulingar. Vi har kontaktat flertalet företag som kommer att erbjuda oss rabatterade priser, och vi föräldrar skulle vilja samla in 15 000 kronor för att bekosta detta projekt.

Det här är det första större insamlingsprojekt som vi genomför och vi vill gärna nå ut till er alla, till gagn för våra barn och framtida Chinuch-barn.

Vi vill därför be er föräldrar, mor/far-föräldrar, släktingar, vänner och tidigare Chinuch-elever, om hjälp med att göra detta projekt till en framgång. Alla gåvor välkomnas, och går oavkortat till enbart detta ändamål.

Om vi alla kan bidra med en liten del, kan vi tillsammans nå vårt mål före barnens sommarfirande den 16 juni.

Tack på förhand för er entusiasm och stöd. Vi ser fram emot att fira med er alla när våra barn har sin nya och förbättrade innergård!

Chinuch-föräldrarna

Se förskolans hemsida chinuch.se för mer information om förskolan

------------

Dear Chinuch family & friends,

We are incredibly fortunate that our children attend such a wonderful preschool, which creates a safe and nurturing environment where they can learn and grow.

The preschool’s only funding comes from the fees that we parents pay and the city of Malmö. This means that there are often not enough resources to support meaningful projects that benefit our children and the school.

One such project is the improvement of the outdoor play area, a place which is beloved by our children and where they spend many hours, but which could certainly use some freshening up with a new playhouse, an activity wall and new tricycles. We have reached out to several companies which are helping to make this more affordable, and we the parents have decided to raise 15,000 kronor ($1,700 USD) to support the project.

This is the first major fundraising project undertaken by us parents and we see the value in reaching out to our extended networks and community for the benefit of our children and those children who will attend the school in the future.

We are asking you the parents, the grandparents, relatives, friends, and alumni of Chinuch, to help us make this project a success. A gift of any size helps, and if we all can do something small, then we will reach our goal before our summer kickoff party with the children on June 16.

Thank you in advance for your enthusiasm and support. We look forward to celebrating this first success with you all once our children have their improved playground!

The Chinuch Parents

You can visit chinuch.se to learn more about the school

Organizer

  • Christina Silvermyr

Donors

  • Rogina Flor Clementes
  • Posted On Sep 22, 2019
  • Hello every one...I am humbly asking for your my daughter need a multiple heart surgery....we are financially drained because she easily got sick and need to confine in the hospital..her heart needs to be fix..

  • MD TANVIR HIDER
  • Posted On Oct 26, 2018
  • Hello everyone, Please, help for my campaign.See campaign please..need your Immediate HELP....Please DONATE me.Humanity still alive. God bless us all.

  • Anonymous
  • Donated on Jun 15, 2017
kr500.00
Jun 12

> 100% !

Update posted by Christina Silvermyr at 06:44 am

Vi har nått vårt insamlingsmål! Vi är alla överväldigade av den generositet vi har bevittnat från familj, släkt och vänner. Det finns naturligtvis fortfarande en chans att lämna ett bidrag. Ju större summa vi lyckas samla in desto fler förbättringar kan vi göra för våra barn. Tack igen för er

See update
1

Donors & Comments

34 donors
  • Rogina Flor Clementes
  • Posted On Sep 22, 2019
  • Hello every one...I am humbly asking for your my daughter need a multiple heart surgery....we are financially drained because she easily got sick and need to confine in the hospital..her heart needs to be fix..

  • MD TANVIR HIDER
  • Posted On Oct 26, 2018
  • Hello everyone, Please, help for my campaign.See campaign please..need your Immediate HELP....Please DONATE me.Humanity still alive. God bless us all.

  • Anonymous
  • Donated on Jun 15, 2017
kr500.00
  • Maia Appelfeldt
  • Donated on Jun 15, 2017
  • Från Irja Appelfeldts familj!

kr500.00
  • Madeleine Brandin
  • Donated on Jun 14, 2017
  • En farmor som är glad att mitt barnbarn går på en så varm och trevlig förskola

kr300.00
  • Joakim Prabin
  • Donated on Jun 14, 2017
kr200.00
  • Fredrik Berglind
  • Donated on Jun 14, 2017
kr200.00
  • Guest
  • Donated on Jun 13, 2017
kr800.00
  • Carmel HaCohen
  • Donated on Jun 13, 2017
kr500.00
  • Rebecka & Ivar Hedén Judt
  • Donated on Jun 12, 2017
  • Thank you to the organisers for this terrific initiative and a huge thank you to the wonderful staff who look after our children in the most caring and lovely way.

kr1000.00
Show more donors

Followers

7 followers
Paul Gerszbejn
Rebecka & Ivar Hedén Judt
Cristian / Monica Casvan
Laila Gerszbejn
Stephan Zarmann
Monica Selk
Nathalie Walden
kr21,700
raised of kr15,000.00 goal
144% Funded
34 Donors