For life in dignity

Fundraising campaign by Senada Sali
  • €10.00
    raised of €50,000.00 goal goal
0% Funded
1 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Целта на оваа акција е собирање на финансиски средства и нивно донирање во субстандардна ромска населба која е лоцирана веднаш наспроти Компанијата "Еколог" , во Тетово. Во оваа населба со години одвај преживуваат околу 30 ромски семејства, меѓу кои голем број малолетни деца. Условите за живот се сосема несоодветни и далеку од она што значи "достоинствен" живот! Без соодветна храна, пристап до вода, облека, лекарства и домување овие лица се секојдневно сочени со низа предизвици. Пред осум месеци во истата заедница родено е бебе со зајачка уста (без никакви документи) и дете кое поради деформитет на ногата има потреба од итна операција!

_________________________________________________________________________________Qëllimi i këtij veprimi ështe mbledhja e fondeve të caktuara si dhe shpërndarja e tyre, respektivisht ne lagjen Rr.29 Nëntori. Vendbanim i cili gjendet përballë kompanisë se mirfilltë "Ecolog " në Tetovë. Në këtë lagje momentalisht jetojnë reth 30 familje të përkatësisë Rome të cilët gjenden në kushte mizore, gjegjësisht pa ato primare me vite të tëra. Ndër këto familje të lartëpërmendura numri i të miturve i cili është tepër i madh. Rrethanat në të cilën gjenden keto familje dhe situata e tërësishme ne veçantij është tepër brengosëse, kushte larg atyre njerëzore e të mos themi "dinjitoze". Mungesa e përditshme e ujit të pijshëm, ushqimit, ilaçeve si dhe shërbimeve mjekësore jane alarmante dhe më se e nevojshme, gjendje faktike e cila i detyron të konfrontohen në perditshmëri qoft e natyrës fizike apo psigjike. Tetë muaj më parë në këtë lagje lindi edhe foshnja e parë me sëmundjen e rallë ( heyloshizia ) apo e ashtuquajtura gojë lepuri, anomalitet i cili ka nevojë për trajtim kirurgjik. Gjithashtu në të njejtën lagje një fëmijë tjetër ka nevoje për trajtim spitalor kirurgjik shkaku i deformimit të këmbës, gjë që e bën personin fizik në fjalë me lëvizje të kufizuar.

______________________________________________________________________________________

The purpose of this action is to collect funds and donate them into a substandard Roma settlement that is located immediately opposite the company "Ecolog", in Tetovo (Republic of Macedonia). In this neighborhood, about 30 Roma families are barely surviving for years, among which many minor children. The living conditions are completely inadequate and far from what means "dignified" life! Without proper food, access to water, clothing, medicines and housing, these individuals are faced with a number of challenges on daily basis. Eight months ago, in the same community, a baby was born with a rabbit mouth (without any documents) and a child who due to deformity of the leg needs urgent surgery!

Fundraising Team

Roma woman, Human Rights lawyer

Roma woman, Human Rights lawyer

  • Hazize Jonuzi
  •  
  • Funds Manager

Donors

  • Anonymous
  • Donated on Feb 21, 2018
Amount Hidden
Feb 21

For life in dignity

Update posted by Senada Sali at 05:32 pm

The purpose of this action is to collect funds and donate them into a substandard Roma settlement that is located immediately opposite the company "Ecolog" - str. November 29, in Tetovo. In this neighborhood, about 30 Roma families are barely surviving for years, among which many minor children. The living. . . . .

See update
0

Donors & Comments

1 donors
  • Anonymous
  • Donated on Feb 21, 2018
Amount Hidden

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€10.00
raised of €50,000.00 goal
0% Funded
1 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook