Flimkien għal Marsa Aħjar

No updates available
photo

Christian Mercieca

Backed with €10.00 On May 09, 2021

photo

Jason Pace

Backed with €5.00 On May 07, 2021

photo

Anonymous

Backed with €20.00 On May 07, 2021

photo

flimkien nistghu nirnexxu u jkollna kommunita li tassew tixraq lil poplu Marsi, ahna ma ridu nharsu lejn l-ebda partit jew iehor, ahna iridu nharsu biss ghal-ambjent ahjar fil-lokal u inizjattivi sbieh u godda li jibdew jghollu il-fuq l-isem tal-lokal taghna. Flimkien ghal Marsa ahjar

Anonymous

Backed with €20.00 On May 07, 2021

Add a Comment

photo

FMA Marsa

Campaign Owner

Send a message

photo

Gordon Swain

Funds captain

Send a message

photo

Dorienne Catania

Funds captain

Send a message

photo

Dorienne Catania

Since May 07, 2021

photo

Gordon Swain

Since May 07, 2021

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on