Fæðingarþjónusta

 • US$1,127.00
  raised of $2,533.00 goal goal
44% Funded
21 Donors
Raised offline: $340.00
Total: $1,467.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

[English Below]

Sæl öll,

Ég stofna þessa söfnun fyrir vinafólk mitt, Sergine Modou Fall og Khadija Mbengue sem eiga von á sínu fyrsta barni 28. ágúst nk. Fall og Khadija eru gift og eru bæði frá Senegal. Fall hefur unnið og spilað fótbolta á Íslandi í nokkur ár. Konan hans, Khadija, fékk dvalarleyfi í nóvember í fyrra en vegna heimsfaraldurs komst hún ekki til Íslands fyrr en í apríl þessa árs.
Samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands taka sjúkratryggingar ekki gildi fyrr en eftir 6 mánaða dvöl á Íslandi - það næst ekki fyrir fæðingu barnsins.
Samkvæmt gjaldskrá greiða ósjúkratryggðir minnst 324.205 kr og mest 2.394.017 kr. fyrir fæðingarþjónustu hér á landi, það fer allt eftir því hvernig fæðingin gengur og hvort inngripa er þörf. Það er mjög erfitt (og jafnvel ómögulegt) að spá fyrir um hvernig fæðing mun ganga, sérstaklega með fyrsta barn, og því ógerlegt að spá um fyrir hvar á þessum kostnaðarkvarða þau lenda.
Mér þykir miður að þessi unga fjölskylda þurfi að hafa þessar fjárhagsáhyggjur yfirvofandi á þessum tíma þegar þau ættu bara að vera full tilhlökkunar að fá barnið sitt í hendurnar ❤️
Ég hef haft samband við Sjúkratryggingar Íslands og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, þar sem þau búa en því miður er ekki hægt að gera neinar undanþágur á þessum kostnaði.
Khadija hefði komið fyrr hefði ekki verið fyrir heimsfaraldur, en hún verður af þessum sökum ósjúkratryggð ennþá þegar barnið fæðist.
Ég byrja söfnunina í 324.205 kr. sem er lágmark það sem þau koma til með að greiða. Öll framlög, stór og smá, eru vel metin.

Ath. Einnig er tekið við frjálsum framlögum á reikning: 556 26 1722, kennitala: 121193-3969 ❤️
——

Hi everyone,

I’m starting this fundraiser for my friends, Sergine Modou Fall and Khadija Mbengue that are expecting their first baby on august 28. Fall and Khadija are married and are both from Senegal. Fall has worked and played football in Iceland for a few years. His wife, Khadija, got a residence permit in november last year but due to the covid-19 pandemic, could not make it to Iceland until april this year.

According to rules of the Icelandic Health Insurance, health insurance is not valid until after a 6 month residency in Iceland - that will not be achieved before the birth of the baby.

People without health insurance pay a minimum 324.205 isk ($2,533) and maximum 2.394.017 ($18,711) for childbirth in Iceland, it all depends on how the birth goes and whether interventions are needed. It is difficult (and perhaps impossible) to predict how the birth will go, especially with a first child, and therefore impossible to predict where on this price-scale they will land.

I’m sad that this young family needs to have these financial worries imminent at this time when they should just be excited to have their baby in their arms ❤️

I have contacted the Icelandic Health Insurance and the Health Institution of Westfjords, where they live but unfortunately exceptions from this cost are not possible. Khadija would have come earlier would it not have been for the pandemic, but for this reason she will not have health insurance at the time of the birth.

I’m starting this fundraiser ar 324.205 isk. which is the minimum cost they will need to pay. All donations, small and large are much appreciated ❤️

Direct donations are also accepted to Fall’s bank account: 556 26 1722 and social security no. (i. kennitala): 121193-3969

Organizer

 • Gudbjorg Thrastardottir
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Sep 08, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Sep 07, 2021
$150.00
 • Anne Vikse
 • Donated on Sep 06, 2021
$30.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

21 donors
 • Anonymous
 • Donated on Sep 08, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Sep 07, 2021
$150.00
 • Anne Vikse
 • Donated on Sep 06, 2021
$30.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 05, 2021
Amount Hidden
 • Eydis Flosadottir
 • Donated on Sep 04, 2021
 • Gangi ykkur vel :)

Amount Hidden
$10.00
 • Svanhildur Garðarsdóttir
 • Donated on Sep 04, 2021
$25.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 04, 2021
Amount Hidden
 • Guest
 • Donated on Sep 04, 2021
$250.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 04, 2021
$30.00
Show more donors

Followers

4 followers
Palina Johannsdottir
Davíð Hjaltason
Guðmundur Svavarsson
Hrönn Jónsdóttir
US$1,127.00
raised of $2,533.00 goal
44% Funded
21 Donors
Raised offline: $340.00
Total: $1,467.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities