Eve Forest Gardens

Fundraising campaign by Oana Adina Puha
 • €210.00
  raised of €15,000.00 goal goal
1% Funded
6 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

The world is facing two existential crises that are developing at a terrifying rate: climate change and ecological disaster. None are addressed with the urgency needed to prevent our life support systems from collapsing. We promote a captivating but neglected approach to avoid climate chaos while defending the living world: natural climate solutions. Defending the living world and the climate are, in many cases, one and the same.

We are on the verge of a great collapse of Earth`s nature and stability. Each year, billions of hectares of soil are degraded. The degraded soil can be of several kinds, but in any way it would have been affected, there are real solutions for its regeneration.

Image: Wetland restoration in Romania at Tarnava Mica River gravel


And this offers Permaculture and NO TILL Technology, two techniques that perfectly blend with the harmonious functionality of nature.

Soils contain three times more carbon than the atmosphere, which is released due to deforestation and harmful agricultural practices. The soils are eroded because they are intensely ploughed and chemically burned for a more profitable agriculture on paper, in reality both man and Nature has to suffer. Soil degradation compromises the growth of plants that capture CO2 from the atmosphere and release CO2 from the soil. The warning comes from the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, a group that studies the benefits of nature to humanity. Recent research shows that about one-third of the greenhouse gas reductions required by 2030 can be achieved by restoring natural habitats, but such solutions have attracted only 2.5% of the funding to reduce emissions.


About us:
We are a young family with relevant information proven by both scientists and NATURE. After ten years of struggle in the big cities of the world, the return to nature and especially to its faster regeneration made us take this decision, to bring to life a degraded land.

By the method of soil care without plowing (NO TILL), everyone has to gain and especially we, the human race. How the plants themselves benefit, from this you will find in many studies. With each plow the soil loses billions of microorganisms per square centimeter, which play a very important role in the harmonious development of plants.

Our experience in gardening has been rewarded by nature over the years, through organic products such as creams, teas, tinctures or oils from the plants we take care of. Our first garden was a simple but efficient one in Windsor, UK, where we lived for a while, On an area of only 15 square meters and with soil close to zero as nutrients we managed to grow tomatoes and peppers.

Then a year later another experimental garden, this time in Romania, Rădăuţi, the birthplace, here learning about soil functionality, communication between plants and of course the diseases and pests in the area. In year number three we succeeded to combine all the information and to carefully maintain a garden of aromatic herbs and vegetables. This technique without plowing leads to a substantial enrichment of the soil and of course bringing better communication between plants, which is very important.

Image: Tomato Wigwam with NOT TILL tehnique (covering the soil helped retain water for plants, we didn`t gave water to the plants not once, all season)

A monoculture will always suffer from pests or diseases, the ecosystem being weakened by the lack of diversity of plant species, but in permaculture the pests are regulated by others predators attracted to various plants.

Every year Romania, being a country that still follows the harmful agricultural trend of corporations , loose millions of tones of soil due to excessive chemicalization and intensive ploughing. For the restoration of the soil, in the future we will need many examples and information among farmers to succeed in bringing the agricultural sector on a healthy direction for us, as humans but especially for Nature's preservation.

Image: Matricaria Chamomille, Thymus vulgaris, Salvia Officinalis, Calendula Officinalis, Echinaceea Purpurea

The degraded land we will buy will be transformed into a Forest-Garden that will house over 200 fruit trees, over 100 species of aromatic herbs and of course the vegetables that will be interplanted in the orchard.

After the formation of this Forest - Garden, the next step will be to organize information in the town halls from the area where specialists in soil microbiology will present ways of sustainable agriculture, without pesticides.

In the description you will also have a film made in 2019 at our garden.

For every donation your name will appear in the Forest Garden, so the world to know that people who joined hands made this happen.

Donate for healthy food and a recovered ecosystem!
Thank you for your support and we look forward to give you a tour in Eve`s Forest Garden!Lumea se confruntă cu două crize existențiale care se dezvoltă la o viteză terifiantă: schimbările climatice și dezastrul ecologic. Niciuna nu este abordată cu urgența necesară pentru a preveni sistemele noastre de susținere a vieții de la colaps. Promovăm o abordare captivantă dar neglijată de a evita haosul climatic în timp ce apărăm lumea vie: soluții climatice naturale. Apărarea lumii vii și a climei sunt, în multe cazuri, unul și același lucru.

Ne aflăm într o poziţie foarte delicată, noi rasa umană. Ne aflăm pe marginea unui mare colaps al naturii şi stabilităţii ei. În fiecare an bilioane de hectare de sol se degradează . Solul degradat poate fi de mai multe feluri, dar în orice mod ar fi fost afectat, există soluţii reale pentru regenerarea lui.


Imagine: Ecosystem restaurat în România pe râul Târnava Mică
Asta oferă Permacultura si Tehnologia fără arat, două tehnici care se îmbină perfect cu funcţionalitatea armonioasă a naturii.

Solurile conțin de trei ori mai mult carbon decât atmosfera, iar acesta ajunge să fie eliberat din cauza defrișărilor și a practicilor agricole dăunătoare. Solurile sunt erodate deoarece sunt chimizate intens pentru o agricultură mai profitabilă pe hârtie, în realitate atât omul are de suferit dar mai ales Natura (casa noastră). Degradarea solurilor compromite creșterea plantelor care captează CO2 din atmosferă și eliberează CO2 din sol. Avertizarea vine de la Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), un grup care studiază beneficiile naturii pentru umanitate. Cercetări recente arată că aproximativ o treime din reducțiile de gaze cu efect de seră necesare până în 2030 pot fi realizate prin restaurarea habitatelor naturale, dar asemenea soluții au atras doar 2.5% din fondurile pentru reducerea emisiilor.

Despre noi:
Suntem o familie tânără şi cu informaţii pertinente şi demonstrate atât de oamenii de ştiinţă cât şi de NATURĂ. După zece ani de luptă în marile oraşe ale lumii, întoarcerea către natură şi mai ales către regenerarea ei mai rapidă ne-au făcut să luăm această decizie, de a readuce la viaţă un teren degradat.

Prin metoda îngrijirii solului fără arat, toată lumea are de câştigat şi mai ales omul. Cum beneficiază plantele în sine veţi găsi în multe studii. Cu fiecare arătură solul pierde miliarde de microorganisme pe centimetru pătrat, care au un rol foarte important pentru dezvoltarea armonioasă a plantelor.Imagine: Muşeţel (Matricaria Chamomille), Cimbrişor (Thymus vulgaris), Salvie (Salvia Officinalis), Gălbenele (Calendula Officinalis), Echinaceea Purpurea

Experienţa noastră în grădinărit a fost recompensată de către natură în ani de-a rândul, prin produse ecologice precum creme, ceaiuri, tincturi sau uleiuri din plantele îngrijite de noi.Prima noastră grădină a fost ,una simplă dar eficientă în Windsor, UK, unde am locuit un timp. Pe o suprafaţă de doar 15 metri pătraţişi cu sol aproape de zero ca şi nutrienţi, am reuşit să creştem roşii şi ardei. Apoi un an mai târziu o altă grădină experimentală, de data aceasta în România, Rădăuţi, localitatea de naştere, aici învăţând despre funcţionalitatea solului, comunicarea dintre plante şi desigur bolile şi dăunătorii din zonă. În anul numărul trei am reuşit să îmbinăm toate informaţiile şi să îngrijim cu brio o grădină de ierburi aromatice şi de legume. Această tehnică fără arat duce la o îmbogăţire substanţială a solului şi desigur la o comunicare mai bună între plante, ceea ce e foarte important.


Imagine: Roşii în Wigwam FĂRĂ ARAT (acoperind solul apa a rămas în sol pentru plante, nu am udat deloc tot sezonul)

O monocultură întotdeuna va avea de suferit din cauza dăunătorilor sau a bolilor, ecosistemul fiind slăbit din lipsa diversităţii speciilor de plante, dar în permacultură dăunătorii sunt reglaţi de alţi prădători atraşi de plante diverse. În fiecare an România, fiind o ţară care încă urmăreşte trendul agricol nociv practicat de corporaţii, se pierde sol datorită chimizării excesive. Pentru restaurarea solului, în viitor o să avem nevoie de multe exemple şi informari printre agricultori pentru a reuşi să ducem sectorul agricol pe o direcţie sănătoasă şi pentru noi ca oameni dar mai ales pentru natură.

Terenul degradat pe care îl vom achiziţiona va fi transformat intr-o Pădure-Grădină ce va găzdui peste 200 de pomi fructiferi, peste 100 de specii de ierburi aromatice şi desigur legumele care vor interplantate în livadă.

După formarea acestei Păduri – Grădină, următorul pas va fi organizarea de informări în primăriile din zonă şi nu numai unde vor fi prezenţi şi specialişti în microbiologia solului ce vor prezenta un mod de agricultură sustenabilă, fără pesticide.În descriere veţi avea şi un film realizat în 2019 la grădina noastră.

Pentru fiecare ajutor, numele donatorului va apărea în gradina, astfel încât lumea să știe că oamenii care s-au unit au făcut acest lucru

Donează pentru hrană sănătoasă şi un ecosistem recuperat !
Vă mulţumim pentru suport şi abia aşteptăm să vă prezentăm grădina !

Rewards

For every donation your name will appear in the Forest Garden, so the world to know that people who joined hands made this happen.

A sustainable made t-shirt from organic cotton

A sustainable made Hoddie from organic cotton- With cool messages

A bundle containig: a shopping bag, a hoodie, a t-shirt and a pack of original seeds,

A bundle containig: a shopping bag, a hoodie, a t-shirt, a pack of original seeds and 3 sessions of coaching in Gardening tehniques

Organizer

 • Oana Adina Puha
 •  
 • Campaign Owner

Donors

€100.00
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 07, 2020
Amount Hidden
Jan 24

“Nature on the shelf” at National College Eudoxiu Hurmuzachi from Rădăuţi city Romania

Update posted by Oana Adina Puha at 01:22 pm

"Nature on the shelf" is a seedling project initiated by "Eve Forest Garden" in collaboration with "Remedies from the country side", "Natural Concept & Media"and "Sustainable Clothing Natural Concept" to bring information about Nature to young people from Rădăuţi city Romania. and about how we, humans, can live in harmony. . . . .

See update
0

Donors & Comments

6 donors
€100.00
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 07, 2020
Amount Hidden
 • Alexandru Babescu
 • Donated on Jan 07, 2020
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Jan 06, 2020
 • Go, Puha family, go!

Amount Hidden
Amount Hidden

Followers

3 followers
Radautiul Civic
Dobrotă Andreea
Radu K.
€210.00
raised of €15,000.00 goal
1% Funded
6 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook