Updates on Help bring Myrna and her Canaan Dogs home!

Update posted by Myrna Shiboleth On Oct 19, 2020

I want to sincerely thank everyone who has supported this fund until now! I am so very grateful that you are all willing to help!

Add a Comment

Update posted by Myrna Shiboleth On Oct 11, 2020

למעוניינים ביותר פרטים

http://myrnash.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

Add a Comment

Update posted by Myrna Shiboleth On Oct 11, 2020

:

למרות שלפי המחקרים המדעים של השנים האחרונות, הכלב קיים כבעל חיים ייחודי ואחר מהזאב אולי ל-100,000 שנה או יותר ומצורף לאדם כעוזרו ושותפו ל-15,000 עד 20,000 שנה או יותר, כמעט כל הגזעים שאנחנו מכירים היום הם "מלאכותיים". האדם יצר, על ידי גידול סלקטיבי, לאורך דורות רבות ואפילו אלפי שנים, כלבים שיתאימו לתפקידים שונים וספציפיים – צייד, שמירה, רעיה וכדומה, שיתאימו לאזורים שונים עם תנאי שטח ומזג אוויר שונה, ואפילו לאסטטיקה שונה – מה שיפה לאחד לא יפה לאחר. הגזעים העתיקים ביותר בין יצירות אלה קיימים ל-5000 עד 10,000 שנה. אבל חלק מהגזעים הפופולאריים ביותר של היום הם קיימים אולי 200 עד 300 שנה או אפילו פחות. סלקציה קפדנית בכוונה לייצר גזעים ייחודיים ומאוד "טיפוסיים" (שיתאימו לתיאור מאוד מפורט וספציפי של הגזע) הביא ליצירת יותר מ-400 גזעי כלבים, שחלק מהם התוצאה של בסיס גנטי מאוד מצומצם

אנו רואים היום בהרבה מאוד גזעים ההשפעה של צמצום המאגר הגנטי וגם בהרבה גזעים ההפסקה של גידול לצורכי עבודה וגידולם כחיות שעשועים בלבד. כתוצאה מזה, אנו רואים יותר ויותר מחלות, בעיות גנטיות, עיוותים, בעיות התנהגות, ותופעות דומות שפוגעות באיכות חיים, בריאות, ואורך חיים של הכלב וסבל והוצאות כספיות רבות מצד הבעלים

הכנעני הוא כלב כפי שהטבע יצר אותו. הוא כלול בקבוצה מאוד קטנה של "כלבים פרימיטיביים" או "כלבי פריה" שבעבר נמצאו ברוב אזורי העולם, והיום נכחדים ונעלמים בכמעט כל מקום. (דוגמאות אחרות: הדינגו של אוסטרליה, הקרוליינה דוג מביצות דרום קרוליינה בארה"ב.) הכלבים הפרימיטיביים נחשבים צאצאים ישירים של הכלב האוריגינלי שהצטרף כשותף לאדם לפני עשרות אלפי שנה, כשהכלב והזאב נפרדו והכלב הצטרף ליישובי אדם. הכלבים הפרימיטיביים אף פעם לא עברו גידול סלקטיבי. הדברים היחידים שקבעו את מראהו והתנהגותו הם הטבע והיכולת לתפקד ולשרוד

יש הרבה עניין בעולם היום בכלבים פרימיטיביים בכלל ובכנעני בפרט. מהכלבים האלה אנו לומדים המון על מה זה כלב – מה התכונות הטבעיות של הכלב, מה היחס הבסיסי שלו עם האדם, מה היכולות, הדחפים, החושים שלו, ועוד הרבה. בנוסף, בגלל שהכנעני כלב טבעי לחלוטין, ואנחנו לאורך השנים שאנחנו מגדלים אותם עשינו מאמצים רבים לא לשנות אותו, הוא, ההיפך מכל כך הרבה גזעים אחרים, כלב מאוד בריא, מאוד עמיד, עם אורך חיים ממוצע של 15 שנים או יותר, כלב עם יכולות פיזיות ונפשיות שמאפשרות אותו לתפקד בצורה יעילה ביותר במגוון רחב של אזורים, תנאים, ותפקידים.

ובנוסף, הכנעני גזע ישראלי. זה הטיפוס של כלב שהתפתח באזור הספציפי הזה של העולם ולא במקום אחר. יש הוכחות ארכיאולוגיות לזה, שמראים שהוא קיים כאן לאלפי שנים – כשמדובר על כלב בתנ"ך, זה היה כנעני. כלב הכנעני מוכר על ידי ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכל ההתאחדויות בעולם, כגזע מוכר ישראלי, והיום יש גידול של כנעני בהרבה ארצות בעולם. יש מעט גזעים פרימיטיביים אחרים שזכו להכרה רחבה כזו

היום יש מועדוני גזע בארצות הברית, אנגליה, גרמניה, צרפת, ופינלנד, ומעבר לארצות האלה, יש גידול באיטליה, הונגריה, פולין, נורווגיה, ושוודיה, ומספר קטן של כנענים בארצות אחרות. מספר הכלבים נחשב כ-2000 עד 3000. מעבר לגידול, יש יותר ויותר השתתפות עם הכלבים בתערוכות, וגם במבחר של פעילויות ספורט כלבני, שבהם הכלבים מוכיחים יכולת טובה. המוביל בזה הוא המועדונים בארצות הברית, שמספר גדול של הכלבים משתתפים בתחרויות אג'יליטי, סוגים שונים של משמעת, רעיה, מרוצי שדה, ועוד. הכלבים רוכשים יותר ויותר אוהדים

הזכרתי קודם את הבעיות שנוצרו ברוב הגזעים על ידי בסיס גנטי מצומצם. הכנעני אחד הגזעים היחידים בעולם שיש עדיין מאגר גנטי רחב עם אפשרויות של הכנסת קווי דם חדשים מהמדבר – יש עדיין כנענים שחיים בר או חצי בר בדרום הארץ וכנענים שנמצאים ככלבי עבודה אצל הבדואים. אבל מקורות האלה, כתוצאה מהתפשטות הציביליזציה לתוך אזורי טבע, הולכות ונעלמות ואנו פוחדים שעוד מספר שנים, כבר לא תהיה אוכלוסיית כלבים באזורים האלה. חשוב ביותר שעכשיו אנחנו נכניס כמה שיותר כלבים מהבר והבדואים. מגדלים של הכלב הכנעני בכל העולם מאוד מעוניינים בעבודה שלנו בנושא זה, ומעוניינים באפשרות לקבל כלבים בעלי קווי דם חדשים מישראל. כלבים כאלה יכולים לבוא רק מישראל

לאורך ההיסטוריה, הכלב הכנעני לא טופח על ידי סלקטיביות ובחירה של האדם, אלא רק החזקים והפיקחים ביותר שרדו בתנאי סביבתם הקשים. הכנעני התפתח והסתגל לצורכי הסביבה. במהלך השנים נתפסו וגודלו גורים להיות כלבי שמירה ורעייה

בעבר, אני ניסיתי להגיע לאיזורים שבהם נמצאים כלבים לחפש כלבים וגורים מתאימים, אבל בהיותי עכשיו באיטליה, הפעילויות האלה תלויות עכשיו בשיתוף מגדלים ואוהבי כנעני בישראל. בשנה שעברה, נעשתה הרבעה עם כלב בדואי, ויצא המלטה של 3 גורים שנראים מאוד מבטיחים. השנה הצליחנו לטפוס מספר גורים מלהקת בר, שנראים מאוד מבטיחים ומקווי דם חדשים לחלוטין. הם עכשיו גדלים בבתים עד שיגיעו לגיל להעריך את
.הפוטנציאל שלהם לגידול הלאה. יש נסיונות לחפש עוד כלבים בשטח

חשוב לי מאוד לחזור לישראל ולהיות חלק מהעבודה המשמעותית הזו עם הגזע

Add a Comment

Update posted by Myrna Shiboleth On Oct 10, 2020

It is very important to understand why it is important to preserve the Canaan dogs.

Add a Comment

Update posted by Myrna Shiboleth On Oct 10, 2020


Although according to scientific research of the last years, the dog may exist as a unique species separate from the wolf for as long as 100,000 years or more, and has joined man as helper and partner as much as 15,000 to 20,000 years ago or more. However, almost all the breeds that we are familiar with today are "artificial". Man created, through selective breeding, over multiple generations and maybe thousands of years, dogs that would be suited to different and specific tasks – hunting, guarding, herding and more, dogs that were suited to various environments and weather conditions, and even for esthetic reasons – what is beautiful to one may not be to another. The most ancient breeds among these creations exist for 5000 to 10000 years. But some of the most popular breeds today exist only 200 to 300 years or even less. Strict selection with the intention of creating special and very "typey" breeds, that fit a very specific breed description, brought about the creation of more than 400 breeds of "pure bred" dogs, and some of them have a very limited genetic base.

We see today the influence in many breeds of the diminished gene pool, and in many breeds the discontinuance of breeding for the purpose of work, and instead they are being bred as pets or show dogs only. As a result of this, we see the development of more and more diseases, genetic problems, distortions, behavior problems, and similar effects that result in damage to quality of life, health, and longevity of the dog, and suffering and extensive costs to the owner.

The Canaan is the dog that nature created. He belongs to a very small group of "primitive dogs" or "pariah dogs" that in the past were found in most parts of the world, and today are becoming extinct and disappearing almost everywhere. (Other examples: the dingo of Australia, the Carolina dog from the swamps of South Carolina in the US, the New Guinea Singing Dog). The primitive dogs are considered to be direct descendants of the original dog that became a partner of man tens of thousands of years ago, when the dog and wolf parted ways and the dog began coming close to human settlements. The primitive dogs were never bred selectively. The only things that influenced their appearance and behavior were nature and the ability to function and survive.

There is a lot of interest in the world today in primitive dogs in general and in the Canaan in particular. From these dogs we learn a great deal about what a dog is – what the natural characteristics of the dog are, what his basic relationship to man is, what abilities, drives, instincts he possesses, his use of his especially keen senses, and more. In addition, because the Canaan is a completely natural dog, and we breeders through the years have made a great effort not to change him, he, in contrast to so many other breeds of dog, is a very healthy dog, with great endurance, with a life expectancy of an average of 15 years or more, a dog with physical and mental abilities that allow him to function in a very efficient manner in a wide variety of areas, conditions, and tasks.

The Canaan is considered an Israeli breed. This is the type of dog that developed in this specific area of the world. There are archaeological proofs of this, which show that the breed exists here for thousands of years – when the bible mentions dogs, it is the Canaan. The Canaan dog is recognized by the Israel Kennel Club and all world kennel organizations as an Israeli breed, and today there is breeding of the Canaan in many countries of the world. There are few other primitive breeds that have achieved such widespread recognition.

Today there are breed clubs in the US, England, Germany, France, and Finland, and aside from these countries, there is breeding in Italy, Hungary, Poland, Norway, and Sweden, and a small number of Canaans in other countries. The number of Canaans in the world is considered to be 2000 to 3000. Aside from breeding, there is more and more participation with the dogs in shows and also in a variety of canine sports, where the dogs are proving their abilities. The leader in this are the clubs in the US, with a large number of dogs participating in competitions of agility, herding, various obedience levels, lure coursing, barn hunt, and more. The dogs are gaining more and more admirers, in particular for their health and versatility.

I mentioned before the problems created in many breeds due to their very limited genetic base. The Canaan is one of the few breeds in the world that still has a relatively wide genetic base and the possibilities of inclusion of new bloodlines from the desert – there are still Canaans that are free living or semi wild in the south of Israel and Canaans that are working dogs with the Bedouin. But these sources, as a result of the spread of civilization into natural areas, are disappearing and we are afraid that in a few years there will not be a population of dogs left in these areas. It is very important that we now bring as many of these dogs in from the Bedouin and the free living population as possible. Breeders of the Canaan dog throughout the world are interested in this subject and in the possibility of obtaining dogs of new bloodlines. These dogs can only come from stock from Israel.

Throughout history, the Canaan dog was not developed through selective breeding and human choice, but through the survival of the fittest, the strongest, the smartest in their difficult environment. The Canaan developed and adapted to the necessities of the environment. Over the years, puppies were caught and raised to be guardians.

We have been very fortunate in that this year we have been able to bring in a number of puppies from a free living pack, from three different litters. These pups are in homes in Israel, and will be evaluated when mature to see if they are of value for future breeding, the addition of completely new bloodlines to the gene pool.


It is essential to continue with the activities of bringing in new stock from the desert in the next few years, before they disappear. The Canaan Dog is a living heritage and needs to be preserved, as he is, to teach us about what the original dog really was.

Add a Comment