Updates on

Update posted by Tautvydas Meldaikis On Feb 09, 2020

Jau beveik mėnesis kaip keliaujame Amerikoje, lankomės mokyklose ir dirbame ties surinkta medžiaga: rašome straipsnius, montuojame video siužetus ir generuojame idėjas Lietuvai.

Jeigu skaitote šią žinutę, tai žinokite, kad mums labai reikia palaikymo. Bet kokia suma mums padeda judėti pirmyn!

Čia trumpas nuotykių anonsas iš Niujorko:

https://www.youtube.com/watch?v=oWziXWVQ7IU


Linkėjimai iš Kalifornijos!


Iki

Add a Comment

Update posted by Tautvydas Meldaikis On Nov 27, 2019

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=t41QXN8J_vQ

[EN below]

Išmintis ateina su patirtimi ir atvėrus joms kelią, priartina mus prie vaikų.

Jau mėnesį keliaujame po Europos mokyklas. Danijos 'Folk Highschool' mokykloje Bogense miestelyje sutikti žmonės parodė, kad kaupdami patirtį galime adekvačiau suvokti mokymąsi, atrasti save ir savo tempą bei mokytis visą likusį gyvenimą.

Žinodami kaip mums geriausia mokytis ir jausdami vidinę motyvaciją ko nors išmokti, labai greitai susikuriame tinkamas aplinkybes. Kai sužadini savo pojūčius ir pamilsti mokymąsi, gali mokytis labai greitai.

Rodos, kad vienas svarbiausių dalykų tam pasiekti yra laisvė, o kartu - adekvatus jos suvokimas.

Daugiau apie tai straipsnyje: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/viso-gyvenimo-mokymosi-spalvos-danijoje-kai-esi-laisvas-nuo-egzaminu-ir-vertinimo-639-1229996

--------------------------------------------------------------------

Wisdom comes together with experience, and when we open the way, it brings us closer to children.

We have been traveling around Europe for a month now. The people we met in Danish Folk High School at Bogense showed us that life experience can help us understand the process of learning, ourselves and our own rithme. Then you can learn for the rest of your life.

Knowing how to study and feeling the inner motivation to learn, we can quickly create the right circumstances. When you arouse your senses and start loving the process of learning, you can learn very fast.

It seems that one of the most important things to achieve that is freedom. Also how to understand it adequately.

More about this with google translator: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/viso-gyvenimo-mokymosi-spalvos-danijoje-kai-esi-laisvas-nuo-egzaminu-ir-vertinimo-639-1229996


Add a Comment

Update posted by Tautvydas Meldaikis On Nov 13, 2019

Rodos, kad viskas lekia labai greitai. Visgi, jau randam laiko ir pasidžiaugti tuo, ką darom ir pasukti galvą apie tai, kaip daryti vis geriau.

Norim dėkoti ir dėkoti už palaikymą, nes tik Jūsų dėka galime pildyti baką ir keliauti toliau, tik Jūsų dėka galime lankytis mokyklose ir pamažu kurti turinį, kuris padės dėti tvirtą žingsnį šviesesnio švietimo link.

Labai prašome kviesti savo draugus ir pažįstamus prisidėti prie šios ekspedicijos ir išvien imtis veiksmų. Reikiamai sumai dar trūksta lėšų, tačiau jau turime bilietus į Niujorką, kur ateinančių metų pradžioje pradėsime antrąjį projekto etapą!

Dalinamės straipsniu apie viso gyvenimo mokymąsi, kurį suradome Danijoje: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/ke...

ir jau greitai papildysime trumpu video.


Ačiū. Linkėjimai iš Šveicarijos!

Add a Comment

Update posted by Tautvydas Meldaikis On Oct 01, 2019

Jau 20% įveikta! Gavome klausimų, ar pinigai pasiekia šia platformą, nes jų paprasčiausiai nerodė. Susisiekę su administracija gavome atsakymą, kad dar nesame vertifikavę savos kampanijos ir dalis pinigų pakibo. Vertifikavom. Sakė luktelt kol jie išspręs teisinius reikalus, dėl kurių pinigai pakibo ir visi pinigai atplauks. Šiandien atplaukė ir vis dar plaukia!

Nuoširdžiai dėkojam kiekvienam iš Jūsų!

Add a Comment

Update posted by Tautvydas Meldaikis On Sep 24, 2019

Ačiū visiems prisidėjusiems! Buvo iškilę nesklandumai dėl pinigų pervedimų. Dabar vėl galima tai daryti! O tuo tarpu kviečiame paskaityti daugiau apie projektą - Interviu

Add a Comment