Updates on

Galbūt dar nematėt mūsų filmuko apie Danijos Folkhigschool?// Maybe you haven't seen our little video about Danish Folkhighschool?
Update posted by Tautvydas Meldaikis On Nov 27

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=t41QXN8J_vQ

[EN below]

Išmintis ateina su patirtimi ir atvėrus joms kelią, priartina mus prie vaikų.

Jau mėnesį keliaujame po Europos mokyklas. Danijos 'Folk Highschool' mokykloje Bogense miestelyje sutikti žmonės parodė, kad kaupdami patirtį galime adekvačiau suvokti mokymąsi, atrasti save ir savo tempą bei mokytis visą likusį gyvenimą.

Žinodami kaip mums geriausia mokytis ir jausdami vidinę motyvaciją ko nors išmokti, labai greitai susikuriame tinkamas aplinkybes. Kai sužadini savo pojūčius ir pamilsti mokymąsi, gali mokytis labai greitai.

Rodos, kad vienas svarbiausių dalykų tam pasiekti yra laisvė, o kartu - adekvatus jos suvokimas.

Daugiau apie tai straipsnyje: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/viso-gyvenimo-mokymosi-spalvos-danijoje-kai-esi-laisvas-nuo-egzaminu-ir-vertinimo-639-1229996

--------------------------------------------------------------------

Wisdom comes together with experience, and when we open the way, it brings us closer to children.

We have been traveling around Europe for a month now. The people we met in Danish Folk High School at Bogense showed us that life experience can help us understand the process of learning, ourselves and our own rithme. Then you can learn for the rest of your life.

Knowing how to study and feeling the inner motivation to learn, we can quickly create the right circumstances. When you arouse your senses and start loving the process of learning, you can learn very fast.

It seems that one of the most important things to achieve that is freedom. Also how to understand it adequately.

More about this with google translator: https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/viso-gyvenimo-mokymosi-spalvos-danijoje-kai-esi-laisvas-nuo-egzaminu-ir-vertinimo-639-1229996


Add a Comment