Updates on Help Gizi to beat Leukemia

Updates from the last 2 Months
Update posted by Zsuzsa Bartha On Dec 17

(1) English

(2) Magyar

(3) Română

(4) Deutsch

As you know, currently Gizit is being treated in the Sheba Hospital from Israel, she completed the second set of oncological treatment and her body responded well. Currently she is under constant medical surveillance. The purpose of this treatment is to kill all leukemic cells and then after the bone marrow transplantation, to restore normal blood cell production in her body. But most importantly, Gizi is fine, strong and optimistic now. These are the reasons why we think that if 100,000 people will contribute with 3 euros, the money needed for her treatment will be covered, and her healing guaranteed!

From here comes also our slogan # Be1of100000

For the financials, the family has paid $ 100,000 as advance payment from loan and another $ 51,000 from family savings. This money was spent on medical investigations and on the oncological treatments carried out so far (for anyone interested, the family is willing to make public the invoices and medical reports received from the Hospital, and also the proofs of payments made so far). On December 5th, another $ 30,000 will be transferred from your donations, of which $ 20,000 will be used to determine the right bone marrow donor profile, and $ 10,000 for the post-treatment of the chemotherapy. This will be followed by the donor search, and the intervention itself is foreseen to cost 160-190 thousand dollars, from which $ 100,000 has to be paid shortly. Up to now, 65,000 euros were collected offline and online from your donations (please see for yourself the currents status of donations at https://gogetfunding.com/help-gizi-to-beat-leukemia/), but the path must continue.

On the Facebook page dedicated to Gizi’s healing you can follow the opportunities through which you can help her: #Be1of100000

We believe it is important to mention that from any source the total income will only be spent on Gizi’s healing!

Thank you from our heart for everyone who has joined the fundraising dedicated to Gizi’s treatment. Gogetfunding, direct donations to Enikő's bank account, charity concerts, dinner parties, charity fairs, charity running, donation box, bidding, media appearances. It's almost impossible to list everyone who helped by name, because fortunately we are many. But every little thing matters and our efforts are not in vain. We are getting closer and closer to the necessary surgery so that Gizi can come home and we can hug her. What else could we wish for?!

-----------------------------------------------------------------

Mint tudjátok, jelenleg Gizit az izraeli Sheba klinikán kezelik, túl van a második kemoterápiás kezelésen is, melyre a szervezete jól reagált, de folyamatosan ellenőrzés és vizsgálatok alatt van. Ennek a kezelésnek a célja, hogy valamennyi leukémiás sejtet kiöljenek, hogy utána csontvelő-transzplantáció által segítsék a vérképzés helyreállítását. De ami a legfontosabb, Gizi jól van, erős, és optimista. Ezek pedig olyan érvek, amely miatt úgy gondoljuk, hogy ha 100.000 ember hozzájárul 10-10 lejjel, megvan a gyógyulás finanszírozására szükséges pénz, és nem szabad feladjuk!

Innen a szlogenünk is #Be1of100000

Az anyagiakról annyit, hogy a család hitelből kifizetett eddig 100.000 dollárt előlegként, majd újabb 51.000 dollárt összeszedve minden saját megtakarítását. Ezt a pénzt a megfelelő protokoll kiválasztásához szükséges kivizsgálásokra, és magára az onkológiai kezelésekre költötték (bárki, akit érdekel, szívesen rendelkezésre bocsájtjuk a számlát és az orvosi jelentéseket). December 5-én egy újabb 30.000 dollár lett átutalva adományokból, amelyből 20.000 dollár a megfelelő csontvelő donor kereséséhez szükséges profil felállítására kell, 10.000 dollár pedig egyelőre a kemoterápia utókezelésére. Ez után következik majd a donor keresés, és maga a beavatkozásra előreláthatóan 160-190 ezer dollár lesz, amiből hamarosan 100 ezer dollár előleg kifizetés esedékes lesz. Eddig 65.000 euró gyűlt adományokból és gyűjtésekből (lásd adományok státusza ezen az oldalon), de az utat folytatni kell.

A Gizi gyógyulására létrehozott Facebook oldalon végigkövethetitek a lehetőségeket, ahogyan segíteni tudtok Gizinek és családjának a pénzgyűjtésben: #Be1of100000

Azt fontos tudni, hogy bármilyen forrásból a teljes bevétel kizárólag a Gizi gyógyulására lesz fordítva!

Mindenkinek hálás köszönet, aki eddig beszállt a Gizi gyógyítását finanszírozó gyűjtésbe. Gogetfunding, direkt utalás Enikő számlájára, jótékonysági koncertek, vacsoraest, vásár, futás, adománydobozokban elhelyezett donáció, licitek, médiaszereplés. Nehéz felsorolni mindenkit név szerint, aki közbenjárt és segített, mert szerencsére sokan vagyunk. De minden kicsi számít, és erőfeszítésünk nincs hiába. Egyre közelebb vagyunk tehát a szükséges műtéthez, ahhoz, hogy Gizi hazajöhessen, és jól megölelhessük! Ennél többet mit is kívánhatnánk?!

-----------------------------------------------------------------

După cum știți, în prezent Gizit este tratată în Spitalul Sheba din Israel, a terminat al doilea set de tratament oncologic, iar corpul ei a răspuns bine. Și acum se află sub supraveghere medicală constantă. Scopul acestui tratament este de a ucide toate celulele maligne și apoi, după transplantul de măduvă osoasă, se va restabili producția normală de celule sanguine în corpul ei. Dar ceea ce este cel mai important, Gizi este bine, puternică și optimistă. Acestea sunt motivele pentru care credem că dacă 100.000 de persoane vor contribui cu 10 lei, banii necesari pentru tratamentul ei vor fi acoperiți și vindecarea ei va fi garantată!

De aici vine și sloganul nostru # Be1of100000

Referitoe la cheltuieli și stadiul finanțării acestora, până acum familia a plătit 100.000 de dolari ca plată în avans din împrumut și încă 51.000 $ din economiile familiei. Acești bani au fost cheltuiți pentru investigații medicale și pentru tratamentele oncologice efectuate până acum (pentru oricine interesat, familia este dispusă să publice facturile și rapoartele medicale primite de la spital, precum și dovezile plăților efectuate până acum). Pe 5 decembrie, încă 30.000 de dolari vor fi transferate din donațiile dvs., dintre care 20.000 de dolari vor fi folosite pentru a determina profilul donatorului de măduvă osoasă și 10.000 $ pentru post-tratamentul chimioterapiei. Aceasta va fi urmată de căutarea donatorilor, iar intervenția în sine este prevăzută să coste 160-190 mii de dolari, din care 100.000 de dolari trebuie plătite în scurt timp. Până în prezent, 65.000 de euro au fost colectate offline și online din donațiile dvs. (vă invităm să urmăriți valoarea curentă a donațiilor la https://gogetfunding.com/help-gizi-to-beat-leukemia/), dar drumul de căutare de fonduri trebuie continuată.

Pe pagina de pe Facebook dedicată vindecării lui Gizi puteți urmări oportunitățile prin care o puteți ajuta: #Be1of100000

În cele din urmă, considerăm că este important să menționăm că, din orice sursă, venitul total va fi cheltuit numai pentru vindecarea lui Gizi!

Vă mulțumim din toată inima pentru toți cei care s-au alăturat strângerii de fonduri dedicate tratamentului lui Gizellaa. Gogetfunding, donații directe în contul bancar al lui Enikő, concerte de caritate, petreceri, târguri de caritate, cutii de donație, licitații, apariții media. Este aproape imposibil să enumerăm pe toți cei care au ajutat pentru că, din fericire, suntem mulți. Dar orice gest mic contează și eforturile noastre nu sunt în zadar. Ne apropiem și mai mult de intervenția chirurgicală necesară, astfel încât Gizi să poată să vină acasă și să o putem îmbrățișa din nou. Ce altceva ne-am putea dori?!

-----------------------------------------------------------------

Wie Ihr schon alle wisst, wird unsere Freundin Gizi gerade an dem Sheba Klinik in Israel behandelt. Sie hat jetzt die zweite Chemotherapie hinter sich, worauf ihr Körper erfreulicherweise gut reagiert hat. Dennoch ist sie weiterhin unter strenge Beobachtung und es werden verschiedene Analysen durchgeführt. Das Ziel dieser Therapie ist alle Leukämiezellen überall in ihrem Körper abzutöten, damit sie eine Knochenmarktransplantation erhalten kann um ihr Blutbildung wieder zu stabilisieren.

Gizi geht es gut, sie ist sehr stark und sie ist sehr optimistisch. Aus diesem Grund denken wir, dass wenn 100.000 Menschen sich mit 3 Euro beteiligen, wir die Finanzierung für ihr Behandlung erreichen werden.

Deshalb ist unser Motto #Be1of100000.

Ein Überblick über das Finanzielle: die Familie hat bis jetzt 100.000 Dollar Anzahlung gemacht, dieses Geld ist nur geliehen. Danach hat die Familie 51.000 Dollar überwiesen, eigene Ersparnisse der Familie. Dieses Geld wurde für die Untersuchungen und für die onkologische Behandlung verwendet. Für jeden der Interesse hat, kann die Familie die Rechnungen und Ergebnisse, Beweise über die Überweisungen bereitstellen.
Am 5. Dezember werden 30.000 Dollar an der Klinik überwiesen aus dem von Euch gespendeten Geld. Davon werden 20.000 Dollar für die Aufstellung des genetisches Profils einer Transplantation verwendet und 10.000 Dollar für die Chemotherapie Nachbehandlung. Die tatsächliche Spendersuche folgt erst danach. Die Transplantationskosten liegen ca. zw. 160.000 – 190.000 Dollar. In Kürze muss die Familie 100.000 Dollar überweisen.

Bis jetzt haben wir 65.000 Dollar gespendetes und gesammeltes Geld (den aktuellen Spendenstatus findet Ihr hier https://gogetfunding.com/help-gizi-to-beat-leukemia/), wir müssen aber weiterhin die Tendenz halten.

Auf der Facebookseite gewidmet der Heilung Gizi’s könnt Ihr alle wichtigen Informationen finden, wie ihr Gizi helfen könnt: #Be1of100000

Wir halten es wichtig Euch mitzuteilen, dass egal aus welcher Quelle wir das Geld bekommen, alles wird an die Behandlung von Gizi gehen.

Vielen Dank vom ganzen Herzen für Alle, die an den verschiedenen Spendenaktionen für Gizi teilgenommen haben. Gogetfunding, direkte Spenden an Enikő's Bankkonto, Benefizkonzerte, Abendessen, Sport Veranstaltungen, Wohltätigkeit Weihnachtsmärkte, Spendenboxe oder Medienauftritte. Es ist unmöglich alle Personen oder Firmen aufzulisten, die uns geholfen haben, denn zum Glück sind wir viele! Aber jede kleine Hilfe zählt und unsere Bemühungen sind nicht um sonst! Wir sind der notwendigen Operation immer näher und näher damit Gizi bald nach Hause kommen kann und wir sie wieder umarmen können. Was können wir uns sonst noch wünschen?!

Add a Comment