1000 people create a change! / Бъди герой в AfriKaia!

Fundraising campaign by Maria Atanasova Cossa
 • €342.00
  raised of €20,700.00 goal goal
1% Funded
17 Donors
Raised offline: €550.00
Total: €892.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

English bellow >>>

Правим решителни стъпки за създаването на единствения в България ЦЕНТЪР ЗА АФРИКАНСКА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – АфриКая /AfriKaia/ - https://www.facebook.com/afrocenterbg. В това име влагаме любовта си към Африка и намираме своя дом. На езика Шангана от Мозамбик „кaia“ означава „дом“. Избрахме това име, защото искаме да изградим място, където всеки да се чувства у дома. Нека AfriKaia бъде уютно и окриляващо пространство на вълнуващи срещи, културен обмен, творчество и свобода.

Този център се ражда след няколкогодишна работа по изграждане на среда за развитие на африканска култура и изкуство у нас. Тук ще предлагаме уроци по африканска музика, танц, прожекции на филми, литературни събития, занимания с деца, изложби, срещи с африкански артисти и още разнообразни културни и социални събития.

Имаме пространство в кв. Лозенец, гр.София, което се намира на 3-ти етаж в бившата сграда на Бетахаус на ул.“Крум Попов“. То е с квадратура 230 кв.м., с височина на таваните от 4м., с рецепция, зона за отдих, съблекални, отворено пространство за тренировки и събития плюс складова част.

Започнахме ремонт, но за да го приключим се обръщаме към вас за подкрепа.

Приключихме:

1) Със смяна на ДОГРАМА.

2) С промяна на местоположението на панели. Това отвори прозорците и позволи достъп на естествена светлина в помещението, както и обособяването на складова част.

3) Вътрешна ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ на външна стена.

В момента:

1) Подсилват ДВЕ СТЕНИ, общи с рецепция и основно помещение, като се изгражда пласт от ГИПСОКАРТОН и ЗВУКОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА, за да се ограничи разпространението на звуците от Залата към другите пространства в сградата;

2) Изгражда се ОКАЧЕН РАСТЕРЕН ТАВАН за звукоизолация и подобряване на акустиката в основното помещение;

3) Построяват се две вътрешни СЪБЛЕКАЛНИ;

4) ЗВУКОИЗОЛИРАТ се останалите стени на основното пространство.

Предстои:

1) Изграждане на КЛИМАТИЧНО - ВЕНТИЛАЦИОННА система

2) Поставяне на дървен под в основното пространство за събития и класове

3) Изграждане на ДЪРВЕНА ПЛОЩАДКА на второ ниво в рецепцията, която ще служи за зона за отдих

4) Създаване и инсталиране на ПОДВИЖНА ЗВУКОИЗОЛИРАЩА ЗАВЕСА

5) Инсталиране на ОГЛЕДАЛА в залата за занимания

6) Затваряне на ДВЕ ВЪТРЕШНИ ВРАТИ към основно помещение и към складовата част.

За провеждане на различните дейности ще бъде необходимо закупуването на:

1) Автентични африкански музикални инструменти – джембе, мбира, дундун.

2) Мултимедиен проектор.

Общата сума, която е необходима за завършване на всички ремонти дейности е 40 000 лв. (20 700 евро).


В подкрепа на проекта вече се включиха:

Спонсори:

Тониращ център Декор Димотика https://www.decor-dimotika.bg/?fbclid=IwAR3wjwkILz...

Партньори:

Фондация "Тротоара" - https://trotoara.com/

JAF България - https://www.jaf-bulgaria.com/

Децибел.бг - https://www.decibel.bg/

Би Ту Ен - https://b2n.bg/

Специално благодарим на:

Арх. Валери Гюров – идея за дървена конструкция на второ ниво

Кристиана Цветанова – визуализация на интериорен проект

Десислава Станчева – фотограф

Цветомир Наков – оператор и монтаж на видео визитка -

За да се включите в създаването на първия Център за африкански култура и изкуство у нас можете да го направите като:

1) Дарите 40лв. или друга сума по ваше желание по сметка

Банка: Райфайзен банк, гр. София

IBAN: BG86RZBB91551012444657,

Име: Мария Стефанова Атанасова

с основание “Дарение за Афро Център”.

2) Подарите труда и времето си за извършване на някоя от посочените ремонтни дейности

3) Подарите техника, която няма да ви бъде необходима или друго, което Центърът би могъл да използва.

4) Споделяте за проекта на ваши близки и приятели.

Срещу дарение от 40лв. (21 евро) можете да получите по избор:

- тениска с уникален дизайн , дело на артиста Харита Асумани - https://haritaasumani.com/

ING: https://www.instagram.com/h_asumani/

или

- Едно посещение на занимание или събития от дейността на Центъра по ваш избор.

Срещу дарение от 100лв (51 евро).:

- Тениска с уникален дизайн + 2 посещения на занимание или събитие, свързано с дейнoстта на AfriKaia

!!! Молим да оставите свой имейл като допълнителна информация към Вашето дарение, за да можем да се свържем с вас за получаване на избрания от вас подарък!!!

* Цветовете и моделите тениски са примерни, за да покажат 4 вида илюстрации.Отворени сме за идеи и предложения. Когато имате такива, моля да ни пишете на и-мейл

[email protected]

или да се свържете с нас, позвънявайки ни на номер

+359892 018 768 - Мария Косса

или

+359 878 416 575 - Виктор Мандия

1000 човека създаваме промяна! Бъди смел – подкрепи и сподели!

----------------------------------------------------------------------------------------------

We are taking decisive steps towards opening the first and only CENTER FOR AFRICAN ART AND CULTURE in Bulgaria – named AfriKaia - https://www.facebook.com/afrocenterbg. In this name we invest our love for Africa and we find our home. In the Xichangana language of Mozambique, "kaia" means "home." We chose this name because we want to build a place where everyone can feel at home. Let AfriKaia be a cozy venue for exciting encounters, cultural exchange, creativity and freedom.

This center is born after several years of cultivating an environment for African culture and art in our country. Here we will offer lessons in African dance and music, film screenings, literary events, activities for children, exhibitions, meetings with African artists and various other cultural and social events.

We have secured a space in Lozenets, which is located on the 3rd floor of the former Betahouse building on Krum Popov Street in Sofia. It covers an area of 230 square meters, with a 4 meters high ceiling. I will be arranged into a spacious event and training hall plus a reception and recreation area, locker rooms, and a storage room.

We have already begun the extensive renovation, but we need YOUR support to complete it.

We have finished:

1) Changing the WINDOWS.

2) Moving partition wall panels to let natural light in the room and form a storage area.

3) Adding THERMAL INSULATION of the external wall

We are currently:

1) Reinforcing TWO WALLS by building a layer of PLASTERBOARD and SOUND INSULATION MEMBRANE to limit the spread of sound to other spaces in the building and the exterior;

2) Constructing a SUSPENDED RASTER CEILING for sound insulation and improvement of the acoustics in the main room;

3) Building two locker rooms;

4) Covering the other walls of the main hall with SOUND INSULATION panels.

Further steps:

1) Construction of a central VENTILATION system

2) Laying a wooden floor in the main event room

3) Construction of a raised WOODEN PLATFORM which will serve as a recreation area

4) Creation and installation of a MOVABLE SOUND INSULATION CURTAIN

5) Placement of large MIRRORS in the main room

6) Placing TWO INTERNAL DOORS – at the entry of the main room and the storage part.

To carry out the various activities it will be necessary to purchase:

1) Genuine African musical instruments - djembe, mbira, dundun.

2) Multimedia projector.


The total amount needed to complete the renovation is BGN 40,000. (20 700 EUR)

The following have already joined in support of the project:

Sponsors:

Toning center Decor Dimotika - https://www.decor-dimotika.bg/


Partners:

Trotoara Foundation - https://trotoara.com/

JAF Bulgaria - https://www.jaf-bulgaria.com/

Decibel.bg - https://www.decibel.bg/

B2N - https://b2n.bg/


Special thanks to:

Architect Valeri Gyurov - for envisioning a raised wooden structure

Kristiana Tsvetanova – for creating an interior visualization project

Desislava Stancheva - photographer

Tsvetomir Nakov – cameraman and video producer


To contribute to the creation of the first Center for African Art and Culture in our country you can:

1) Make a donation to account

IBAN: BG86RZBB91551012444657

Name: Maria Stefanova Atanasova

with the text “Donation to Afro Center" as stated purpose of the transfer.

2) Donate your labor and time to perform any of the specified repairs

3) Donate equipment that you will not need or anything else that the Center could use.

4) Share about the project with your relatives and friends.

For a donation of 40 BGN (21 EUR) you can get either:

- A T-shirt with a unique design by artist Harita Asumani - https://haritaasumani.com/

ING: https://www.instagram.com/h_asumani/

or

- A visit to any class or event in the Center.


For a donation of 100 BGN (51 EUR) you get:

- A T-shirt with a unique design + 2 visits to visit to any class or event in the Center

!!! Please, leave your e-mail address, so we could contact you in regard to receive more information about your gift choise!!!.
*The colours and the models of the T-shirts are just examples with which we want to show the fourth deferent design illustrations.


We are open to ideas and suggestions. When you have any, please write to us at:

[email protected]

or contact us by calling us at:

+359892 018 768 - Maria Cossa

or

+359 878 416 575 - Victor Mandiya

1000 people can create change! Be brave - support and share!
Rewards

Thank you! You are great!

2 Backers

One free pass for a lesson or an event in AfriKaia

1 Backers

T-shirt with unique design by Harita Asumani

2 Backers
reward_image
2 Backers

T-shirt and 2 free passes for lessons or events in AfriKaia

0 Backers
reward_image
0 Backers

Organizing a teambealding or a private event

0 Backers

Organizing a teambealding or a private event

0 Backers

Fundraising Team

 • Maria Atanasova Cossa
 •  
 • Afro Visioner and Campaign owner
 • Victor Velchev
 •  
 • Afrovisioner and Manager

Donors

 • Maya Staneva
 • Donated on Mar 13, 2021
 • Страхотна си, Мария! Вдъхновящваш хората около теб! Вярвам, че ще успее твоята кауза, моля те разпространявай gogetfunding-a смело и безотговорно!

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 13, 2021
€10.00
€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

17 donors
 • Maya Staneva
 • Donated on Mar 13, 2021
 • Страхотна си, Мария! Вдъхновящваш хората около теб! Вярвам, че ще успее твоята кауза, моля те разпространявай gogetfunding-a смело и безотговорно!

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 13, 2021
€10.00
€20.00
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 13, 2021
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 05, 2021
Amount Hidden
€25.00
 • Zornitza Draganova
 • Donated on Feb 04, 2021
€25.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 04, 2021
Amount Hidden
 • Milena Ivanova
 • Donated on Feb 04, 2021
€12.00
Show more donors

Followers

7 followers
Shokolate Byshara
Monika Dimitrova
Gabriela Karamfilova
Sissi Dimova
Anna P

Support Campaigns

campaigns

Create a support campaign in seconds!

Support campaigns allow you to get your own fundraising page dedicated to '1000 people create a change! / Бъди герой в AfriKaia!'

You'll have your own unique link that you can share, and all funds raised will go directly to '1000 people create a change! / Бъди герой в AfriKaia!'. It's the ultimate way to show your support!

Create support campaign
€342.00
raised of €20,700.00 goal
1% Funded
17 Donors
Raised offline: €550.00
Total: €892.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities