Xhamia Hoxhë Abdulkader Arnauti – Shkup

 • €23,681
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

ALB

Së bashku, ta zbukurojmë Shkupin edhe me një xhami.


Investo për ahiretin tënd. Ndihmo me lëmoshën tënde në ndërtimin e xhamisë “Hoxhë Abdulkader Arnauti".

Muhamedi ﷺ thotë: “Kush ndërton një shtëpi të Allahut, Allahu i ndërton atij një shtëpi në Xhennet”

EN

Together, let's decorate Skopje with a mosque.


Invest for your hereafter. Help with your donations in the construction of the "Hoxhë Abdulkader Arnauti" mosque.

Muhammad ﷺ said: "Whoever builds a house for Allah, Allah builds for him a house in Paradise."

TR

Gelin hep birlikte Üsküp'ü bir cami ile süsleyelim.


Ahiretiniz için yatırım yapın. "Hoxha Abdulkader Arnauti" camiinin yapımında sadakalarınızla yardım edin.

Muhammed ﷺ şöyle dedi: "Kim Allah’in evini inşa ederse, Allah da ona cennette bir ev yapar."

Rewards

Fito një sexhade me emrin e xhamisë "Hoxhë Abdulkadër Arnauti"

Fito një sexhade me emrin e xhamisë "Hoxhë Abdulkadër Arnauti".

reward_image

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on May 24, 2024
€5.00
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on May 04, 2024
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

501 donors
 • Anonymous
 • Donated on May 24, 2024
€5.00
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on May 04, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on May 03, 2024
Amount Hidden
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 28, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 26, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 26, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 25, 2024
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 24, 2024
Amount Hidden
Show more donors

Followers

79 followers
Mimoza Xhemaili
suela imeri
Sulejman Maksuti
Afrora Sinani
Natyrë Gashi
Fatlum Pishtani
Miradije Sejfuli
Anonymous Anonymous
Elion Iberhysaj
Mimi Iljazi
Show more Followers
€23,681
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook