Xhamia Hoxhë Abdulkader Arnauti – Shkup

 • €23,286
  Donated So Far
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

ALB

Së bashku, ta zbukurojmë Shkupin edhe me një xhami.


Investo për ahiretin tënd. Ndihmo me lëmoshën tënde në ndërtimin e xhamisë “Hoxhë Abdulkader Arnauti".

Muhamedi ﷺ thotë: “Kush ndërton një shtëpi të Allahut, Allahu i ndërton atij një shtëpi në Xhennet”

EN

Together, let's decorate Skopje with a mosque.


Invest for your hereafter. Help with your donations in the construction of the "Hoxhë Abdulkader Arnauti" mosque.

Muhammad ﷺ said: "Whoever builds a house for Allah, Allah builds for him a house in Paradise."

TR

Gelin hep birlikte Üsküp'ü bir cami ile süsleyelim.


Ahiretiniz için yatırım yapın. "Hoxha Abdulkader Arnauti" camiinin yapımında sadakalarınızla yardım edin.

Muhammed ﷺ şöyle dedi: "Kim Allah’in evini inşa ederse, Allah da ona cennette bir ev yapar."

Rewards

Fito një sexhade me emrin e xhamisë "Hoxhë Abdulkadër Arnauti"

Fito një sexhade me emrin e xhamisë "Hoxhë Abdulkadër Arnauti".

reward_image

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Apr 14, 2024
Amount Hidden
 • Shpresa Hajdari
 • Donated on Apr 12, 2024
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 12, 2024
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

488 donors
 • Anonymous
 • Donated on Apr 14, 2024
Amount Hidden
 • Shpresa Hajdari
 • Donated on Apr 12, 2024
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 12, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 12, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 11, 2024
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 09, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 09, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 09, 2024
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 09, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 09, 2024
Amount Hidden
Show more donors

Followers

77 followers
Sulejman Maksuti
Afrora Sinani
Natyrë Gashi
Fatlum Pishtani
Miradije Sejfuli
Anonymous Anonymous
Elion Iberhysaj
Mimi Iljazi
Mimoza Xhemaili
Fisnik Limani
Show more Followers
€23,286
Donated So Far

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook