A Non-Dysphoric Name, please?

  • €0.00
    raised of €750.00 goal
0% Funded
0 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less


Γεια σας, με φωνάζουν Νίκο , ένας 18χρονος τρανς άνδρας που αποφάσισε να επαναλάβει τις Πανελλήνιες εξετάσεις.Ο λόγος είναι αφενός να έχω καλύτερα αποτελέσματα και αφετέρου να μπορώ να εγγραφώ χρησιμοποιώντας το προτιμώμενο όνομα και αντωνυμίες μου. Στην Ελλάδα, η κοινωνία εξακολουθεί να είναι συντηρητική και εξαιρετικά θρησκευτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη εκπαίδευση ή συνειδητοποίηση σχετικά με θέματα lgbt. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία φροντίδα για τα δικαιώματα των τρανστζέντερ και τη διάκριση κατά των τρανς μαθητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα . Επιπλέον, το σύστημα υγείας δεν προσφέρει φροντίδα στους <<μεταβατικούς>> για το ταξίδι τους, είτε αυτό αφορά την ιατρική περίθαλψη είτε την οικονομική βοήθεια. Ζω μόνος μου με λίγη οικονομική υποστήριξη από τον πατέρα μου.Τώρα βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση, παρακολουθώντας φροντιστηριακά μαθήματα προετοιμασίας, πληρώνοντας τους λογαριασμούς και το ενοίκιο και σε ανάγκη για επαγγελματική αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό. Το κόστος οποιασδήποτε αλλαγής ονόματος στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 750 ευρώ με την ανάγκη του δικηγόρου και χρειάζονται περίπου 8 μήνες για να οριστικοποιηθεί η δικαστική απόφαση.Γι 'αυτό νομίζω ότι είναι επείγον, για να αλλάξω το όνομά μου πριν μπορώ να εγγραφώ.

<< Βαθιά στην καρδιά μου, και πιθανότατα στον εγκέφαλο μου, ξέρω ότι οι φίλοι και η οικογένειά μου που θα συναντήσω στο πανεπιστήμιο θα σεβαστούν τις αποφάσεις μου, ανεξάρτητα από το τι γράφει η ταυτότητά μου. Ωστόσο, η ζωή μου εκτείνεται περισσότερο από αυτούς. με δασκάλους, συνεργάτες και γνωστούς, εκείνα τα μέλη της οικογένειας που δεν θα με δεχτούν διαφορετικά, εργοδότες που θα καταλήξουν αμέσως στο συμπέρασμα ότι είμαι queer, ή ο αστυνομικός που θα ελέγξει την ταυτότητά μου και θα δει έναν άνδρα με το όνομα μιας γυναίκας. Εύχομαι απλώς να αλλάξω αυτή τη νοοτροπία, που αφήνει κάθε διαφορετικό να αισθάνεται μια συνεχή ντροπή, αλλά μέχρι τότε, για να ξεφύγω από τα νύχια της πριν μετανιώσω τις αποφάσεις της ζωής μου, κάνω ένα βήμα πίσω και μεταβαίνω όπως μπορώ.

Σας ευχαριστώ για την έμμεση ή άμεση συμβολή σας, για το χρόνο που αφιερώσατε διαβάζοντας και αξιολογώντας το, για τις αναδημοσιεύσεις και τη χρηματική ενίσχυση


>>

Hi, I'm Νick , a greek 18 year old trans man who decided to retake university exams. I am retaking my exams - which in Greece are free of cost, as are the universities- to have better results and to be able to enroll using my prefered name and pronouns. In Greece, where I live , the society is still conservative and highly religious, resulting to having little education or awareness about lgbt issues. Thus there is no care for transgender rights and descrimination against trans students in school or universities as a consequence. Furthermore the national health system doesn't offer care to transitioners for their journey, either that is medical or financial. I live by myself with little financial support from my father , and right now I m on a tight fiancial situation making ends meet, taking classes to prepare for exams, paying the bills, and trying to find a job as soon as possible. The cost of any name change in Greece is a minimum of 750 euros with the need of lawyer and takes around 8 months for the court order to get finalized, which is why I think it is urgent, in order to have my name changed before I can enroll.

<<Deep in my heart, and more likely in my brain, I know my friends and family that I m going to meet at the university are going to stick with my decisions, no matter what my identity card says. Yet my life extends more to than them; with teachers , colleagues and acquaintances , those family members that won't accept me otherwise, employers that will instantly draw the conclusion that I'm queer, or the police officer that will check my id and see a man with a woman's name. I just wish I could change this mindset, that leaves anyone different feeling a constant shame, but untill then , for me to escape its claws before I regret my life decisions, I'm taking a step back and transitioning as I can.


Thank you for your direct or indirect contribution, for the time you spent reading and evaluating this, for reposting it and for the financial contribution.

>>

Organizer

  • would rather stay anonymous 2
  •  
  • Campaign Owner

No updates for this campaign just yet

Followers

1 followers
Katherine Mpespara
€0.00
raised of €750.00 goal
0% Funded
0 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities