🌈 Ajută-ne să reconstruim viața unei persoane trans cu dizabilități

Fundraising campaign by Alex Zbirciog
 • €555.00
  raised of €1,500.00 goal goal
37% Funded
38 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

Puteți dona pe revolut aici @alexzbirciog - Vă rog să specificați "pentru Gabi" sau ceva de acest gen ca să știu să accept tranzacția și să-i dau mai departe.

Bună tuturor,

Suntem membri ai Asociației RiseOUT Iași și ne-am angajat să aducem sprijin și speranță în viața unei persoane trans cu dizabilități, care a trăit o viață plină de provocări și discriminare. Această poveste este despre un individ curajos, Gabi, căruia dorim din tot sufletul să îi oferim o șansă la o viață mai bună.

După ani de luptă pentru a se integra într-o societate care, adesea, îi respinge identitatea și nevoile, Gabi a fost lovit de un alt obstacol major. Proprietarul locuinței în care a trăit timp de mulți ani a decis să vândă această locuință, lăsându-l fără adăpost. Cu toate eforturile depuse pentru a găsi un loc de muncă adecvat și cu resursele limitate primite de la stat pentru dizabilitatea sa, a devenit imposibil să își permită închirierea unei locuințe.

În această perioadă dificilă, membrii Asociației RiseOUT i-au oferit un adăpost temporar în propria casă. Cu toate acestea, este clar că acest lucru nu poate fi o soluție pe termen lung și nu oferă stabilitatea de care această persoană are atâta nevoie pentru a-și reconstrui viața.

Noi, ca organizație, depunem eforturi susținute pentru a ajuta la găsirea unui loc de muncă stabil și inclusiv, care să se potrivească nevoilor sale. Cu toate acestea, suntem conștienți că este necesară o intervenție imediată pentru a asigura un adăpost și un minim de confort în viața sa.

Ne întoarcem astfel către comunitatea LGBT și aliații săi pentru a cere ajutorul vostru în această situație critică. Statul a rămas indiferent la nevoile celor discriminați și defavorizați, iar acum este momentul să arătăm solidaritate și să mobilizăm resursele noastre pentru a schimba destinul acestei persoane.

Fondurile pe care le colectăm vor fi folosite pentru a acoperi garanția și comisionul pentru închirierea unei locuințe, precum și pentru a asigura chiria pentru câteva luni. De asemenea, vom putea ajuta cu achiziționarea tratamentului de care are nevoie, haine, produse de igienă și curățenie, precum și cu alimente neperisabile care să-i ajungă o perioadă mai lungă.

Fiecare contribuție, fie cât de mică, poate face o diferență semnificativă în viața acestei persoane. Alătură-te și tu în angajamentul nostru de a-l ajuta să-și construiască un viitor mai luminos și mai sigur. Fiecare gest de solidaritate este apreciat și contează.

Dacă puteți, vă rugăm să donați astăzi și să distribuiți această campanie pentru a ne ajuta să ajungem la mai mulți oameni cu inimile deschise. Cu ajutorul vostru, putem face diferența în viața acestei persoane și să ne asigurăm că primește șansa pe care o merită.

Mulțumim pentru sprijinul vostru și pentru că sunteți alături de noi!

Cu dragoste și recunoștință,

Echipa RiseOUT Iași

----------------------------------------------------------------


Hello everyone,

We are members of the RiseOUT Iași Association, and we are committed to providing support and hope in the life of a transgender person with disabilities who has faced a life full of challenges and discrimination. This story is about a courageous individual, Gabi, whom we wholeheartedly want to offer a chance at a better life.

After years of struggling to integrate into a society that often rejects their identity and needs, Gabi encountered another major obstacle. The owner of the home in which they had lived for many years decided to sell the property, leaving Gabi without shelter. Despite all the efforts made to find suitable employment and with the limited resources received from the state for their disability, it became impossible for them to afford renting a home.

During this difficult period, members of the RiseOUT Association provided temporary shelter in their own homes. However, it is clear that this cannot be a long-term solution and does not provide the stability that this person so desperately needs to rebuild their life.

As an organization, we are making sustained efforts to help find stable and inclusive employment that fits Gabi's needs. However, we are aware that immediate intervention is needed to ensure shelter and a minimum level of comfort in their life.

We turn to the LGBT community and its allies for help in this critical situation. The state has remained indifferent to the needs of those who are discriminated against and disadvantaged, and now is the time to show solidarity and mobilize our resources to change the fate of this person.

The funds we are collecting will be used to cover the security deposit and commission for renting a home, as well as to ensure rent for several months. Additionally, we will be able to assist with the purchase of necessary treatments, clothing, hygiene and cleaning products, as well as non-perishable food to sustain them for an extended period.

Every contribution, no matter how small, can make a significant difference in Gabi's life. Join us in our commitment to help them build a brighter and safer future. Every act of solidarity is appreciated and matters.

If you can, please donate today and share this campaign to help us reach more open-hearted individuals. With your help, we can make a difference in their life and ensure they receive the chance they deserve.

Thank you for your support and for standing with us!

With love and gratitude,

The RiseOUT Iași Team

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Sep 05, 2023
 • Be strong, Gabi! You will figure it out! 💖

€13.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 03, 2023
Amount Hidden
 • Andra Popescu
 • Donated on Sep 02, 2023
€20.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

38 donors
 • Anonymous
 • Donated on Sep 05, 2023
 • Be strong, Gabi! You will figure it out! 💖

€13.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 03, 2023
Amount Hidden
 • Andra Popescu
 • Donated on Sep 02, 2023
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 02, 2023
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 02, 2023
€10.00
 • Oana Dorobantu
 • Donated on Sep 02, 2023
€46.00
 • Marius Marogel
 • Donated on Sep 02, 2023
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Sep 02, 2023
Amount Hidden
 • Roberta Roberta
 • Donated on Sep 02, 2023
€4.00
 • Romane Ecale
 • Donated on Sep 01, 2023
€4.00
Show more donors

Followers

3 followers
Mati Popa
Gabi Mihai
Madalina Gherghinis
€555.00
raised of €1,500.00 goal
37% Funded
38 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities