การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำนาข้าว(หลังจากเกิดอุทกภัยนำ้ท่วมสิงหาคม2019)

No updates available
Add a Comment

photo

Wilaiwan Kamollakorn

Campaign Owner

flag Kalasin Thailand, th

send a message

ฉันรักธรรมชาติและชอบความเรียบง่าย

No Followers Just Yet...

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of $25?

Share on