Μαζί για την Χαλκιδική

No updates available
photo

Μια αρχή για ένα καλύτερο αποτέλεσμα

Gennadios Eminidis

Backed with €2.00 On Jul 29, 2019

Add a Comment

photo

Gennadios Eminidis

Campaign Owner

Send a message

photo

Jim Vasileiou

Since Jul 29, 2019

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on